Kapliczki i krzyże w krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego

17:00
Książnica Pomorska
Fot. Ela Pokidańska

Kiedy

14.05 - 14.05.2019
godz.: 17:00

Bilety

Bilet: Wstęp wolny

Gdzie

Książnica Pomorska - Sala im. Stanisława Badonia
ul. Podgórna 15/16
Szczecin

Kapliczki i krzyże w krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego

Fot. Ela Pokidańska

Prelekcja audiowizualna, której tematem będą przydrożne kapliczki i krzyże na Pomorzu Zachodnim, jako element dziedzictwa w krajobrazie kulturowym.

Maria Witek jest etnografką, menedżerką kultury, starszą kustoszką w Biurze Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Absolwentka UAM w Poznaniu. Do 1991 adiuntka w Muzeum Narodowym w Szczecinie, Oddział Historii Miasta obecnie w Biurze Dokumentacji Zabytków.
Prezeska Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Oddział w Szczecinie. Zajmuje się m.in. tradycyjną zabudową ryglową: wiejską i małomiasteczkową woj. zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony krajobrazu kulturowego; współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie propagowania i ochrony dóbr kultury. Współautorka projektu „Żywy skansen Słowino” i warsztatów konserwatorsko-budowlanych. Od lat zaangażowana w organizację Europejskich i Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa na terenie woj. zachodniopomorskiego. Współautorka m.in. publikacji książkowych (wyd. BDZ): „Tajemnice codzienności” (2011); „Między słupem i ryglem” (2012); poradnika „Kościoły ryglowe Diecezji Koszalińsko-kołobrzeskie”. Kierowniczka m.in. projektów dofinansowanych z środków MKiDN i Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego: „Kapliczki i krzyże przydrożne jako znaki tożsamości kulturowej …. (2015); „Krupy-laboratorium dziedzictwa. Tradycja i przemiana technik budowlanych na Pomorzu Zachodnim” (2018). Od 2019 r. współautorka projektu wirtualizacji i skaningu laserowego dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego.

Waldemar Witek – etnograf, główny specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, p.o. kierownika Oddziału Terenowego w Szczecinie. Jest absolwentem UAM w Poznaniu. Praca zawodowa związana z ochroną zabytków: Pracownie Konserwacji Zabytków; Biuro Studiów i Dokumentacji Konserwatorskiej; Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie; obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa. Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i rzeczoznawca w zakresie krajobrazu kulturowego oraz architektury ryglowej. Autor i współautor dokumentacji konserwatorskich dotyczących zabytkowej architektury (sakralnej, ludowej, rezydencjonalno-folwarcznej, przemysłowej i wojskowej), studiów krajobrazu kulturowego do planów zagospodarowania przestrzennego, programów opieki nad zabytkami, gminnych ewidencji zabytków oraz projektu „Żywy skansen Słowino” i warsztatów konserwatorsko-budowlanych „Dawne konstrukcje – nowe marzenia”. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu: budownictwa ryglowego, folwarcznego, technicznego (w tym młynarstwa) oraz kultury ludowej i krajobrazu kulturowego Pomorza Zachodniego.

Źródło: Organizator