Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy?

17:00

Kiedy

23.05 - 23.05.2019
godz.: 17:00

Bilety

Bilet: wstęp wolny

Gdzie

ProMedia
al. Wojska Polskiego 2
Szczecin

Spotkanie, skierowane do dorosłych (nauczyciele, rodzice), poprowadzi Aldona Pietkiewicz, bibliotekarka z kwalifikacjami biblioterapeuty. Podczas spotkania przedstawi przegląd literatury dla dzieci, którą można wykorzystać w przeciwdziałaniu zjawiskom przemocy. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jakie książki i w jaki sposób można przepracować z dziećmi w konkretnych sytuacjach problemowych. Uczestnicy zostaną wyposażeni w pakiety materiałów z bibliografią dotyczącą tematu przemocy i zjawisk z nią związanych. Pozwoli to dorosłym uczestnikom wydarzenia na lepsze reagowanie na problemy przemocy wśród dzieci lub dotyczące dzieci, a także dostarczy wiedzy do organizowania zajęć szkolnych w oparciu o literaturę. Literatura ta będzie dla nich dostępna do bezpłatnego wypożyczenia w bibliotece.

 

Źródło: Organizator