Jak komuniści zarządzali strachem

18:00

Kiedy

30.01 - 30.01.2020
godz.: 18:00

Bilety

Bilet: wstęp wolny

Gdzie

ProMedia -Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 54
aleja Wojska Polskiego 2
Szczecin

Spotkanie wokół książki Bruna Kamińskiego „Fear Management. Foreignthreats in the post-war Polish propaganda. The influence and the reception of the communist media (1944-1956”).
W spotkaniu udział wezmą autor oraz Radosław Ptaszyński, a rozmowę z nimi poprowadzi Eryk Krasucki.

Publikacja przedstawia problem propagandowego zarządzania strachem w Polsce do 1956 roku. Komunistyczne media manipulowały informacją, odnosząc się tak do rzeczywistych, jak i sztucznie stymulowanych zagrożeń. Przedstawiano społeczeństwu mających zagrażać Polsce wrogów zewnętrznych, którymi miały być przede wszystkim Niemcy i USA. Retoryka ta wykorzystywana była przez propagandę do legitymizowania władzy powojennego rządu oraz do dyskredytowania dążeń do nawiązywania przez Polskę sojuszy z USA i państwami zachodnimi. Bruno Kamiński porusza również kwestię społecznej reakcji na próby manipulacji opinią publiczną za pomocą strachu, analizując zmiany nastrojów społecznych wobec ówczesnych kampanii medialnych. Analiza ta pozwala na wyciągnięcie szerszych wniosków odnośnie do efektywności komunikacji między władzami a społeczeństwem w bloku socjalistycznym, a także prowadzi autora do konkluzji, że lęk przed nacjonalizmem i wrogością etniczną rozwinął się w jeden z filarów legitymizujących system komunistyczny.

Bruno Kamiński studiował historię na Uniwersytecie Łódzkim, obronił doktorat z historii na European Uniwersity Institute we Florencji w 2016 r. Jest autorem artykułów naukowych, recenzji książek oraz tłumaczeń.

Radosław Ptaszyński politolog, socjolog i historyk. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorem wielu publikacji książkowych, a także redaktorem i współredaktorem tomów zbiorowych. Publikował m.in. na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku” i „Polityki”.

Eryk Krasucki pracuje jako adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. W przeszłości był pracownikiem szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Specjalizuje się w historii powojennej Polski i Pomorza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii społecznych i kulturalnych.

Źródło: Organizator