Inkunabuły w nowej odsłonie

12:00
inkunabuły w Książnicy Pomorskiej

Kiedy

07.12 - 07.12.2017
godz.: 12:00

Gdzie

Książnica Pomorska
Podgórna 15/16
Szczecin

Inkunabuły w nowej odsłonie

Zabytkowe księgi pochodzą z XV wieku i zostały napisane w języku łacińskim. Pierwsza z nich, Pantheologia, jest dziełem Raineriusa de Pisis i została wydana w Wenecji w 1486 roku. Natomiast druga, Sermones, jest tekstem Johannesa de Werdeny z roku 1489, pochodzącym z drukarni strasburskiej.

Pantheologia jest rodzajem teologicznej encyklopedii, w której znajdziemy ważniejsze pojęcia z tej dziedziny z przeznaczeniem na potrzeby dydaktyczne, a dzieło Johannesa de Werdeny to zbiór kazań przeznaczonych do wygłaszania w niedziele i święta.

Te ponad pięćsetletnie dzieła nie były dotąd poddawane żadnym zabiegom konserwatorskim. Ich niewłaściwe przechowywanie i przemieszczanie na przestrzeni wieków, odcisnęło swoje piętno na obu egzemplarzach.

Projekt renowacji, który był realizowany w tym roku, obejmował pełną konserwację kart w blokach obu ksiąg oraz rekonstrukcję opraw z zachowaniem wszystkich oryginalnych elementów z XV wieku wraz z odtworzeniem brakujących zapinek i klamer spinających blok. Księgi odzyskały swój dawny blask po prawie 530 latach od ich wydania.

Książnica Pomorska zrealizowała zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” oraz ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

inkunabuły w Książnicy Pomorskiej

Źródło: Książnica Pomorska