III Szczecińskie Forum Oświatowe – „W drodze do dobrej szkoły”

11:00

Kiedy

27.09 - 27.09.2016
godz.: 11:00

Gdzie

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Cyfrowa 4
Szczecin

Już 27 września br. odbędzie się 3. edycja Szczecińskiego Forum Oświatowego „W drodze do dobrej szkoły”. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia, jego uczestnicy w głównej mierze skupią się na poszukiwaniu idei podmiotowości relacji edukacyjnych.

W tym roku, Szczecińskie Forum Oświatowe „W drodze do dobrej szkoły” odbędzie się w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym. Jego tematyką będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w  relacjach edukacyjnych zapewnić podmiotowość dzieciom i młodzieży. Indywidualizacja nauczania, uszanowanie prawa ucznia do bycia sobą w zgodzie z jego własną osobowością, zdolnościami i doświadczeniami, stwarzanie sytuacji, w których uczniowie będą mogli podejmować decyzje, dokonywać wyborów i tym samym przejmować odpowiedzialność za własne klęski i niepowodzenia – oto klucz do rozwijania tej podmiotowości. Dlaczego jest to tak ważne w szkolnej edukacji? – o tym opowiedzą zaproszeni prelegenci.

Źródło: Organizator