III Międzynarodowa Konferencja „Edukacja Innowacja” pt. „Człowiek w szkole”

08:00
III Międzynarodowa Konferencja Edukacja - Innowacja

Kiedy

30.09 - 01.10.2017
godz.: 08:00

Gdzie

Szczecin

III Międzynarodowa Konferencja "Edukacja Innowacja" pt. „Człowiek w szkole”

Dziś nie wystarczy chcieć rozwiązywać problemy edukacji – ważne jest, by umieć to robić sprawnie, szybko i „sprytnie”. Wykorzystując najlepsze możliwe środki, znajdując połączenia, których nikt wcześniej nie znalazł, zastanawiając się, jak ten sam problem można rozwiązać lepiej, niż zrobili to poprzednicy, a istniejące – choć skuteczne – rozwiązania zastępować jeszcze skuteczniejszymi. To właśnie, w dużym uproszczeniu, kryje się za pojęciem metod nieformalnych i outdoorowych – chodzi po prostu o poszukiwanie jeszcze lepszych, nowatorskich sposobów na naprawę choćby małego wycinka rzeczywistości.

Wykorzystanie metod outdoorowych w uczeniu, wychowywaniu i niwelowaniu problemów społecznych (zwłaszcza zagrożenia wykluczeniem społecznym, bezrobocia) pozwala wprowadzić nową jakość w system norm i wartości społecznych.

Otwarcie się na innowacyjne metody uczenia i wychowania wpisuje się w działania Komisji Europejskiej w zakresie poszukiwania nowych ścieżek rozwoju dla Europy. Komisja Europejska stoi na stanowiska, że tego typu przedsięwzięcia (innowacje społeczne) mają stać się nie tyle uzupełnieniem, ile treścią współczesnego rozwoju.

Konferencja odbędzie się z udziałem wybitnych ekspertów z zagranicy i Polski min W tym roku na konferencji będzie m.in. : profesor Schulte-Markwort, psychiatra, który jako pierwszy opisał zjawisko wypalenie u dzieci; dr Peter Spark, epigenetyk; Joanna Ławicka, autorka książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”, Ewa Radanowicz, dyrektorka niezwykłej szkoły podstawowej; Małgorzata Taraszkiewicz – psycholog, koordynator kampanii Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci; Krzysztof Litwiński – mówca motywacyjny, coach, opowie o tym, że zawsze najpierw przegrywa się w głowie oraz dr Piotr Łaszczyca, który wniesie niezwykle interesującą perspektywę neurobiologiczną!

W szkole spotykają się wszyscy nauczyciele, wszystkie dzieci i ich rodzice. To może 7 mln ludzi, a może nawet więcej!? Stawiamy ważne pytania: czy człowiek w szkole ma warunki do zdrowego rozwoju, współpracy i realizowania swoich zadań?

A także potrzeb, w tym do zadowolenia i satysfakcji zawodowej? Do radości i szczęścia? Do poczucia dumy i wiary w dobrą przyszłość dla dzieci? Jedynie 20% uczniów osiąga bardzo dobre wyniki w szkole, czy to daje podstawy do poczucia skuteczności zawodowej? Z powodów cywilizacyjnych sytuacja dzieci i młodzieży staje się coraz trudniejsza. Dzieci mają coraz słabszą kondycję biopsychiczną (mówią o tym raporty medyczne i opracowane przez psychologów i psychiatrów). Co ósme dziecko ma obniżony nastrój, depresja diagnozowana jest już w przedszkolu. Z powodu samobójstw co roku znika jedna szkoła. Około 1 miliona dzieci (co szóste) jest pod opieką psychologów i psychiatrów. Musimy koniecznie te sprawy nagłaśniać, uświadamiać, inspirować do podejmowania działań profilaktycznych i naprawczych. Uczniowie spędzają w szkole ok. 14 000 godzin przez cały okres edukacji formalnej, 6-8 godzin dziennie. Czy w szkole można realizować ważne potrzeby człowieka? Czy możliwa jest dobra edukacja bez uwzględniania potrzeb ciała, emocji, relacji, sztuki i zdrowia? Na naszych oczach ważą się losy kolejnych generacji młodego pokolenia.

Wydarzenie pod patronatem portalu Infoludek.pl

Źródło: Organizator