II Ogólnopolski Kongres Europeistyki

08:00

Kiedy

26.09 - 28.09.2017
godz.: 08:00

Unia Europejska  nieustannie zmienia się i przekształca, a przez to zaskakuje obserwatorów i badaczy. Przez swoją wyjątkowość trudno poddaje się analizie. Podobnie zmienia się rola państwa  w Unii Europejskiej, gdyż zmiany w UE nie pozostają bez wpływu na jej państwa członkowskie. Między innymi te kwestie, ale także wiele innych zagadnień zamierzają poruszyć  naukowcy podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki, który odbędzie się w dniach 26-28 września w Instytucie Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego US.

Wiodącym tematem kongresu będzie „Państwo w Unii Europejskiej”. Środowisko europeistów i politologów chce pokusić się o diagnozę obecnego stanu dotyczącego miejsca i roli państwa członkowskiego w UE, ale także zastanowić się nad jej ewolucją i kierunkami, w których podążać będą państwa członkowskie. Organizatorzy zamierzają dokonać redefinicji miejsca i roli państw w UE, która jest niezbędna w obliczu wielowymiarowego kryzysu tej organizacji oraz w obliczu Brexitu. Dodatkowo poruszona zostanie kwestia dróg i sposobów wyjścia z kryzysu UE oraz poszukiwania celu końcowego, do którego zmierza UE.

Udział czynny w kongresie zapowiedziało ponad 400 naukowców z Polski oraz z zagranicy. Podczas kongresu odbędzie się około 100 paneli – otwartych, zamawianych, plenarnych oraz dialog obywatelski. Kongres Europeistyki wytycza nowe  kierunki badań europeistycznych i politologicznych. Jest najbardziej reprezentatywnym forum dyskusji i wymiany poglądów we wspomnianych środowiskach naukowych oraz wśród polityków, urzędników, działaczy samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Program dostępny na stronie: http://kongreseuropeistyki.whus.pl/program-kongresu/

Źródło: Uniwersytet Szczeciński