Dzień Otwarty Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych

12:00

Kiedy

08.03 - 08.03.2018
godz.: 12:00

Kategorie


Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie ogłasza rekrutację do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. (PSM I st.), Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia (PSM II st.) oraz do jedynej w Szczecinie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (POSM II st.), która łączy zajęcia artystyczne z zajęciami ogólnokształcącymi (od roku szkolnego 2017/2018) na poziomie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz 4 letniego liceum ogólnokształcącego.

  • Do klasy 1 POSM II st. mogą więc zdawać kandydaci:
  • – po 6 klasie OSM I st.,
  • – po 6 klasie (dział dziecięcy) lub po 4 klasie (dział młodzieżowy) SM I st. pod warunkiem ukończenia 6 klasy szkoły       podstawowej w roku szkolnym 2017/2018,
  • – kandydaci bez przygotowania muzycznego – wyłącznie na wybrane specjalności pod warunkiem ukończenia 6 klasy szkoły       podstawowej w roku szkolnym 2017/2018.

Do klasy 1 PSM II st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

Do klasy 1 PSM I st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

Źródło: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego