Dzień otwarty ADHD

10:00

Kiedy

03.09 - 03.09.2016
godz.: 10:00

Gdzie

Siedziba Koła Pomocy Dzieciom z ADHD TPD
ul. Pocztowa 31-33
Szczecin

Kategorie


Koło Pomocy Dzieciom z ADHD TPD w Szczecinie i Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży z ADHD, TPD ZOR inauguruje swoją działalność w roku szkolnym 2016/2017 w swojej siedzibie przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie. Organizatorzy serdecznie zapraszają rodziców i opiekunów dzieci z ADHD, nauczycieli, pedagogów szkolnych i wszystkich zainteresowanych tą tematyką na „Dzień Otwarty” placówki w sobotę 03 września 2016 r.

W ramach „Dnia Otwartego”:

– prezentacja profilu dziłalności Koła i Placówki wraz z ofertą zajęciową dla dzieci z ADHD i ich rodzin w roku szkolnym 2016/17.

– spotkania informacyjne ze specjalistami pracującymi z dziećmi z ADHD i ich rodzinami. W ramach tych spotkań specjaliści tj. terapeuci pedagogiczni, socjoterapeuta, trener coach, psychopedagog przybliżą swój warsztat pracy oraz doświadczenie w pracy z dziećmi z ADHD i z zaburzeniami zachowania oraz ich rodzinami, zaprezentują swoje metody i narzędzia w pracy ze wspomianą grupą dzieci i rodziców oraz odpowiedzą na wszelkie pytania i rozwieją wszelkie wątpliwości sluchaczy.

– „Kącik Doświadczonego Rodzica”, w którym wieloletni członkowie organizacji, tj. rodzice dzieci z ADHD będą dzielić się swoimi doświadczeniami na niwie rodzica dziecka z ADHD, opowiedzą o arkanach działań organizacji, zachęcą do pracy i działalności na rzecz dzieci z ADHD i ich rodzin w ramach Koła Pomocy Dzieciom z ADHD.

– Opieka wolontariuszy – zagospodarujemy czas dla naszych pociech, które wyjatkowo pojawią się ze swoimi rodzicami/opiekunami.

Źródło: Organizator