Dożynki powiatowe

13:00
dożynki

Kiedy

17.09 - 17.09.2016
godz.: 13:00

Gdzie

Stadion miejski
Kościuszki
Karlino

Dożynki powiatowe

dożynki

Tradycja dożynek przetrwała do dnia dzisiejszego. Z bogatego rytuału pozostało pieczenie chleba i wyplatanie wieńców. Właśnie dożynkowy bochen, kwieciste korony i pęki zbóż są utrwalonym w tradycji symbolem łączącym radość z dokonanych zbiorów i nadzieję na urodzaj podczas kolejnych żniw. Troska o kultywowanie święta rolników koresponduje w swej wymowie z chęcią zachowania w zwyczajach tego, co wywodzi się z naszej tradycji. Radosne świętowanie przypomina o dziedzictwie historii i szacunku dla płodów ziemi.

Źródło: Organizator