Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej

12:00

Kiedy

11.10 - 14.10.2017
godz.: 12:00

Gdzie

Różne miejsca, Szczecin

Kategorie


Sąsiedzkie partnerstwo w dziedzinie biznesu, edukacji i kultury, które ma przekuć się we wspólny sukces. To główne założenie pierwszych Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przez cztery dni Szczecin stanie się centrum  transgranicznej kooperacji.

Organizatorzy zachęceni sukcesem ubiegłorocznej edycji Giełdy Kooperacyjnej „Partnerschaft und Business”, w której wzięło udział łącznie ponad 100 uczestników z Polski i Niemiec, postanowili kontynuować ten projekt przy współpracy niemieckich partnerów.

Głównym celem tegorocznego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 11-14 października, jest prezentacja działań w sferze gospodarczej i biznesowej, a także społecznej, oświatowej i kulturowej. Pozwoli to na umocnienie i pogłębienie sąsiedzkich kontaktów transgranicznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej. Dodatkowo organizatorzy chcą pokazać Szczecin jako miasto, w którym kontakty gospodarcze między Polską a Niemcami sprzyjają nowym projektom i partnerstwu.

Wydarzenie pozwoli także na wzmocnienie pozycji przedsiębiorstw lokalnych oraz ich ekspansję na rynek niemiecki, a także pomoże w nawiązaniu nowych kontaktów handlowych, wymianie doświadczeń oraz podkreśli atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Tegoroczne obchody Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej rozpoczną się Konferencją Współpracy oraz Giełdą Kooperacyjną „Partnerschaft und Business”. W ich ramach, omawiane będą tematy związane z kształceniem językowym, kwestią bezpieczeństwa we wspólnym regionie transgranicznym, realizacją wspólnych projektów w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym oraz transgraniczną współpracą organizacji pozarządowych. Każde zagadnienie zostanie zaprezentowane przez specjalistów z Polski i Niemiec.

W trakcie Giełdy, jej uczestnicy będą mieli doskonałą okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Dodatkowo, przedsiębiorcy będą mieli również możliwość spotkać się i porozmawiać m.in. z ekspertami z branży HR, a także przedstawicielami z administracji publicznej i organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości, którzy będą służyć zainteresowanym swoją wiedzą i doświadczeniem.

W programie tegorocznych obchodów wydarzenia, znalazły się również się m. in.: panele dyskusyjne, warsztaty dla dzieci, wydarzenia oświatowe, spotkania literackie i teatralne, koncerty.

Program Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej

Źródło: Organizator