Debata: Kościół wobec wyzwań „dzikiego zachodu”

17:30
Książnica pomorska

Kiedy

25.04 - 25.04.2019
godz.: 17:30

Bilety

Bilet: Wstęp wolny

Gdzie

Książnica Pomorska
Podgórna 15/16
Szczecin

Debata: Kościół wobec wyzwań "dzikiego zachodu"

Debata na temat „Kościół wobec wyzwań „dzikiego zachodu”. Migracje, (dez)integracja, polityka”, w której udział wezmą: dr Marta Cichocka i dr hab. prof. US Adam Makowski. Podczas spotkania dr Marta Cichocka zaprezentuje również swoją książkę: „Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956”.

Dyskusja między badaczami powojennej historii naszego regionu toczyć będzie się wokół procesów integracyjnych i dezintegracyjnych towarzyszących polskiemu osadnictwu na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. Rozmówcy pochylą się nad rozumianymi wielopłaszczyznowo konsekwencjami migracji, które stały się udziałem naszego społeczeństwa, w tym – niezwykle ważnej i ciekawej jego części – duchowieństwa. Postarają się osadzić podejmowany problem w szerszym kontekście ówczesnej polityki międzynarodowej i polskiej.

Źródło: Organizator