Co widać w muzyce?

17:00

Kiedy

13.09 - 13.09.2016
godz.: 17:00

Gdzie


Temat: Transalpinum, czyli Muzyka Reformacji i szkoły rzymskiej

Spotkanie poprowadzą: Wojciech Kral i Andrzej Wątorski

Tematem spotkania będzie podstawowa forma muzyki okresu Reformacji – chorał protestancki. 

Omówione zostaną źródła tego gatunku i jego przykładowe realizacje w XVI-XVIII ww. Prowadzący wskażą na teologiczne znaczenie muzyki w Kościele luterańskim i kalwińskim, a także husyckim, anglikańskim, metodystycznym oraz w Armii Zbawienia. Swoisty kontrapunkt do niemieckiej muzyki kościelnej będzie tworzyć sakralna twórczość Orlanda di Lasso i Palestriny, zakorzeniona „po tamtej stronie Alp”, a więc we Włoszech, rozwijająca idee polifonii i tworząca fundamenty szkoły rzymskiej. Spotkanie, jak zawsze z prezentacją multimedialną i konkursem z nagrodami dla uczestników.

Źródło: Organizator

Gdzie:

Bilet: Cena biletu: 2 zł