CDP Forum Wymiany Doświadczeń: Jak pomóc szkole?

14:00

Kiedy

10.05 - 10.05.2017
godz.: 14:00

Bilety

Bilet: wstęp wolny

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy zaprasza nauczycieli historii i innych specjalności do wzięcia udziału w spotkaniu pt. „Centrum Dialogu Przełomy w dobie reformy edukacji. Jak pomóc szkołom?” W programie konferencji adresowanej do nauczycieli placówek Szczecina i regionu zachodniopomorskiego zaplanowano wykład „Coaching i mentoring – możliwości wykorzystania w szkole”, który wygłosi wieloletni doradca metodyczny, trener-coach Barbara Grabowska. Wykład będzie miał charakter interaktywny, wzbogacony o elementy ćwiczeń warsztatowych. W programie spotkania zaplanowano także analizę najistotniejszych zmian będących skutkiem wdrażania nowej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego oraz związanej z tym możliwości modyfikacji oferty edukacyjnej MNS Centrum Dialogu Przełomy.

Źródło: Muzeum Narodowe w Szczecinie