Benefis Jerzego Pobochy

18:00
Fot. Materiały promocyjne organizatora

Kiedy

06.12 - 06.12.2019
godz.: 18:00

Bilety

Bilet: Wstęp wolny

Gdzie

Książnica Pomorska - Sala im. Zbigniewa Herberta
ul. Podgórna 15/16
Szczecin

Benefis Jerzego Pobochy

Fot. Materiały promocyjne organizatora

JERZY POBOCHA jest doktorem nauk medycznych, specjalistą psychiatrą, uczniem profesora Leonarda Wdowiaka. W latach 1968-2000 był pracownikiem Kliniki Psychiatrii PAM, później kierownikiem Oddziału Klinicznego. Od 1974 roku pracownik Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Szczecinie, w latach 2000-2005 był ordynatorem tego oddziału. Od 1975 roku jest biegłym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Był wieloletnim wykładowcą z psychiatrii sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego . Szkolił prokuratorów, prowadził wykłady z psychiatrii sądowej, wykładał psychiatrię sądową w szkole Kadr Sądu i Prokuratury i dla uczestników Podyplomowego Studium Prawa Dowodowego w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem 71 prac w pismach recenzowanych oraz 194 referatów wygłoszonych na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, współautorem podręcznika „Opiniodawstwo sądowo-lekarskie” (2013) oraz autorem „Kodeksu etycznego biegłego psychiatry”. Od 2010 roku członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie psychiatrii. Inicjator i organizator międzynarodowych konferencji z psychiatrii sądowej (16 konferencji polsko-niemieckich), 4 Kongresów Nauk Sądowych, konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP. Od 2005 r. współorganizator konferencji z psychiatrii sądowej na Litwie. Jest uznanym ekspertem, co wyraża się poprzez komentarze i wywiady w mediach ogólnokrajowych. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego hobby to muzyka klasyczna i fotografia.

Źródło: Organizator