Agnieszka Borysowska: Kultura książki w dawnym Szczecinie

17:00

Kiedy

10.01 - 10.01.2019
godz.: 17:00

Gdzie

Książnica Pomorska
Podgórna 15/16
Szczecin

Agnieszka Borysowska: Kultura książki w dawnym Szczecinie

Zapraszamy na prezentację książki dr Agnieszki Borysowskiej „Kultura książki w dawnym Szczecinie (XVII-XVIII w.)” – najnowszej publikacji Wydawnictwa Książnicy Pomorskiej. Spotkanie z Autorką odbędzie się w czwartek 10 stycznia 2019 o godz. 17.00 (Sala im. Zbigniewa Herberta, wejście od ul. Dworcowej, II p.). Poprowadzi je prof. dr hab. Piotr Urbański (Instytut Filologii Klasycznej UAM).

Rozprawa jest zwieńczeniem długoletnich badań autorki nad spuścizną piśmienniczą księstwa pomorskiego, szczególnie tej jej części, która powstała w języku łacińskim. Kwerendy starodruczne i rękopiśmienne, przegląd katalogów i inwentarzy kolekcji historycznych oraz rozpoznanie licznych źródeł archiwalnych przeprowadzone na potrzeby różnych szczegółowych badań pozwoliły autorce dostrzec w owym dziedzictwie kulturowym regionu materiał badawczy o dużym znaczeniu, pilnie domagający się szerszego opisu. Wynikiem tej konstatacji stało się podjęcie prac nad książką, która stanowi pierwszy jak dotąd zbiór studiów gromadzący w jednym tomie zagadnienia dotyczące kultury książki w siedemnasto- i osiemnastowiecznym Szczecinie.

Źródło: Książnica Pomorska w Szczecinie