54. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim

19:00

Kiedy

17.08 - 17.08.2018
godz.: 19:00

Bilety

Bilet: normalny - 20 zł, ulgowy - 13 zł

Gdzie

Katedra św. Jana Chrzciciela
Plac Katedralny 8
Kamień Pomorski

54. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim

Wykonawcy:

Ireneusz Wyrwa – organy
Chór Taipei Philharmonic Chamber Choir/Tajwan
Dirk DuHei – dyrektor artystyczny
YuChung John Ku – dyrygent

Program koncertu

Ireneusz Wyrwa  ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Katowicach. Uczestniczył w kursach mistrzowskich, które prowadzili M.C. Alain, G. Bovet, L. Ghielmi, M. Haselböck, T. Koopman, J. Laukvik i W. Zerer. Jest laureatem ogólnopolskich konkursów organowych we Wrocławiu i Rumii, a także w Poznaniu. Prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą, a jego dorobek artystyczny to także wydawnictwa płytowe i nagrania archiwalne dla PRiTV. W l. 1999 – 2013 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a od 2013 jest profesorem UMFC w Warszawie. Działa także jako rzeczoznawca w zakresie historycznego i współczesnego budownictwa organowego.

Chór Taipei Philharmonic Chamber Choir powstał w 1972. Z większego, liczącego 140 osób zespołu, wyłonił się mniejszy chór, kameralny, złożony z 30 osób. Ten właśnie chór kameralny wystąpił na wszystkich kontynentach świata, łącznie w 30 miastach. Zespół uczestniczył w festiwalach, m.in. we Francji, Kanadzie i USA, na Łotwie i na Węgrzech oraz innych wydarzeniach muzycznych (np. Sympozjum Południowej Azji i Pacyfiku na temat Muzyki Chóralnej w Singapurze w 2001 i w VI Światowym Sympozjum na temat Muzyki Chóralnej w USA w 2002). Zespół brał również udział w uroczystościach kanonizacyjnych Matki Teresy z Kalkuty w Watykanie (2016).

Dirk DuHei studiował dyrygenturę na University of Illinois (USA), a po powrocie na Tajwan został dyrektorem artystycznym i dyrygentem chóru Taipei Philharmonic Chorus (1983). W 1988 założył Taipei Philharmonic Foundation for Culture and Education w celu promocji aktywności muzycznej na Tajwanie, zwłaszcza w zakresie chóralistyki. Od tamtego momentu fundacja zorganizowała dziesiątki koncertów z udziałem setek artystów i zespołów muzycznych z kraju i z zagranicy, jak np. Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Taipei. Jest zapraszany do udziału w jury (Australia, Niemcy, Węgry, Włochy).

YuChung John Ku jest doktorantem na uniwersytecie w Cincinnati (USA) oraz uczy na Chinese Culture University w Taipei. Jako dyrygent występował w Bułgarii, Chinach, na Filipinach, w Kanadzie, Singapurze, USA, na Węgrzech. Reprezentuje Tajwan w Międzynarodowej Federacji Muzyki Chóralnej. Jako juror wielokrotnie brał udział w prestiżowych konkursach chóralnych o zasięgu międzynarodowym. Prowadził kursy mistrzowskie w wielu krajach i był gościem honorowym podczas zjazdu Amerykańskiego Stowarzyszenia Kierowników Chórów.

Kolejne koncerty 54. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim:

24 sierpnia
Andrzej Chorosiński – organy
Krakowski Kwintet Dęty

31 sierpnia – koncert finałowy
Maciej Zakrzewski – organy
Orkiestra Kameralna z Prenzlau
Bartlomiej Nizioł – skrzypce
Eugeniusz Kus – dyrygent

Źródło: Organizator

Wydarzenie pod patronatem portalu Infoludek.pl