„1980. Jedno plemię” – wystawa plenerowa

00:00
Moment po podpisaniu porozumien. Reakcja zgromadzonych, 30 sierpnia 1980 Kronika UW, fot. Stefan Cieslak, zbiory MNS-CDP

Kiedy

18.08 - 31.10.2020
godz.: 00:00

Kategorie


„1980. Jedno plemię” - wystawa plenerowa

Wystawa plenerowa „1980. Jedno plemię” ma przypomnieć wydarzenia Sierpnia ′80 i wyjątkowych szesnastu miesięcy „Solidarności”. Był to początek zmiany systemu politycznego w Polsce, do czego doszło w 1989 roku. Na tle wydarzeń ogólnopolskich zostaną przypomniane te dziejące się na Pomorzu Zachodnim, a w szczególności – w Szczecinie.

To przede wszystkim wielki strajk w stoczni im. Adolfa Warskiego, podczas którego powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, popierany przez ponad 300 przedsiębiorstw w regonie. Szczecin, obok Gdańska, stał się głównym ośrodkiem strajkowym w Polsce. W obu miastach pierwszym postulatem był ten dotyczący powołania niezależnych samorządnych związków zawodowych. Zarówno do Szczecina, jak i Gdańska, na negocjacje ze strajkującymi przyjechały komisje rządowe. Ich członkowie zmuszeni byli ustąpić w kwestiach zasadniczych, choć wydawały się one niezmienne od końca II wojny, kiedy w Polsce został narzucony system komunistyczny.

Wystawa przypomni czas przełamania w polskim społeczeństwie poczucia marazmu, beznadziei, lęku przed przyszłością i nadciągającym wielkim kryzysem gospodarczym. To właśnie Sierpień ′80 pokazał, czego naprawdę chcą Polacy; pokazał, że społeczeństwo jest spragnione normalnego życia według demokratycznych reguł, – gdzie każdy może zabrać głos i wyrazić swoje poglądy – oraz życia
w prawdzie.

To wtedy zaczęło rodzić się społeczeństwo obywatelskie, dzięki któremu po latach możliwa była bezkrwawa rewolucja i transformacja. To dzięki polskim przemianom, zapoczątkowanym w sierpniu 1980 r. , dziewięć lat później ruszyła lawina, zmiatając żelazną kurtynę. W te wszystkie procesy włączyli się, albo je inicjowali, mieszkańcy Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Źródło: Organizator