Zieloni domagają się odwołania wojewodów pięciu nadodrzańskich województw

W poniedziałek 15.08 w Szczecinie Przewodniczący Partii Zieloni Urszula Zielińska i Przemysław Słowik poinformowali o złożeniu wniosku do premiera Mateusza Morawieckiego o odwołanie pięciu wojewodów. Powodem wniosku są rażące zaniedbania, jakich dopuścili się urzędnicy odpowiedzialni za zarządzanie sytuacją kryzysową wywołaną katastrofą ekologiczną na Odrze.

Na początku konferencji posłanka Zielińska nawiązała do spotkania pomiędzy przedstawicielami polskiego i niemieckiego rządu:

Doszło do niego w 3 tygodniu toczącego się dramatu na Odrze. To o wiele za późno. Najbardziej bulwersujące jest to, że strona niemiecka nie dostała wcześniej żadnych oficjalnych informacji na temat tej katastrofy. Tych informacji nie otrzymało też polskie społeczeństwo – mówiła Zielińska. 

Dalej, wskazując stojący za plecami gmach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podkreśliła, że to właśnie wojewodowie odpowiedzialni są za podejmowanie działań antykryzysowych.

Liderzy Zielonych wskazali na szereg przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym, których złamania mogli dopuścić się wojewodowie.

Posłanka Zielonych Urszula Zielińska potwierdziła, że sytuacja na Odrze spełnia ustawową definicję sytuacji kryzysowej, ponieważ „wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołując znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków”.

Żyjemy w dobie katastrofy klimatycznej. Coraz częściej zdarzać się będą susze, wielkoskalowe pożary i inne ekstremalne zjawiska wywołane zmianami klimatu. Centra zarządzania kryzysowego muszą być kierowane przez kompetentnych, wykwalifikowanych urzędników znających ustawę o zarządzaniu kryzysowym, do których my jako społeczeństwo będziemy mieli pełne zaufanie. Niestety, ostatnie tygodnie pokazują, że PiS-owscy wojewodowie się do tego kompletnie nie nadają. Dlatego składamy wniosek o ich niezwłoczne odwołanie. – mówiła Zielińska

System nadzoru nad stanem wód w Polsce opiera się na pracy wędkarzy, mieszkanek i mieszkańców oraz miłośników dzikiej przyrody i to im należą się ogromne podziękowania i szacunek. To od nich a nie od rządu dowiedzieliśmy się, z jak poważną sytuacją mamy do czynienia na Odrze – powiedział szczeciński radny Przemysław Słowik. Dalej podkreślił, że to właśnie do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego należy m.in. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa.

W związku z powyższym Zieloni wnioskują o odwołanie:

  • Jarosława Obremskiego Wojewody Dolnego Śląska
  • Władysława Dajczaka Wojewody Lubuskiego
  • Sławomira Kłosowskiego Wojewody Opolskiego
  • Jarosława Wieczorka Wojewody Śląska
  • Zbigniewa Boguckiego Wojewody Zachodniopomorskiego

Skala zaniedbań jest tak ogromna, że należy odwołać bezradnych Wojewodów i powołać w ich miejsce osoby, które na poważnie zajmą się katastrofą ekologiczną. – podsumował Przemysław Słowik.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl