Zarząd Województwa Lubuskiego wnioskuje o pilne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

W piątek 12 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego – w związku z katastrofą ekologiczną w Odrze – podjął decyzję o skierowaniu do rządu RP oraz wojewody lubuskiego wniosku o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w trybie ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. W związku z informacjami mediów niemieckich o obecności rtęci w wodach Odry Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wnioskuje o rzetelne informowanie społeczeństwa o wynikach badań wód Odry oraz położonych w jej pobliżu studni. Konieczne … Czytaj dalej Zarząd Województwa Lubuskiego wnioskuje o pilne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej