Zabytek Zadbany 2022 – dwa obiekty z zachodniopomorskiego wśród nominowanych!

Nominacje w konkursie Zabytek Zadbany 2022 przyznane. Wśród wyróżnionych obiektów znalazły się dwa z województwa zachodniopomorskiego.

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Jego celem jest promocja postaw właściwej opieki nad zabytkami oraz propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

W 2022 r. do konkursu zgłoszono 100 zabytków, a po ocenie formalnej zakwalifikowało się 88 obiektów z 16 województw. Zgłoszenia oceniane są w następujących kategoriach:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
C. Adaptacja obiektów zabytkowych
D. Architektura i budownictwo drewniane
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne)
F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

W każdej z kategorii (z wyjątkiem kategorii specjalnej) jury konkursu nominuje maksymalnie cztery obiekty, z których wyłania laureata i maksymalnie trzech wyróżnionych. W kategorii specjalnej kapituła wybiera laureata, z możliwością przyznania tego tytułu ex aequo.

Wśród nominowanych w Kategorii rewaloryzacji przestrzeni kulturowej i krajobrazu znalazły się dwa zachodniopomorskie obiekty: Wieża widokowa wraz z otoczeniem w Cedyni i Lapidarium na dawnym cmentarzu ewangelickim w Dołujach.

Przyznanie nagród laureatom i wyróżnionym wyłonionym spośród nominacji oraz tytułów laureatów kategorii specjalnej nastąpi na uroczystej gali w listopadzie tego roku.

W poprzedniej edycji konkursu laureatem w kategorii adaptacja obiektów zabytkowych  został Magazyn solny, obecnie Muzeum Regionalne w Drawsku Pomorskim.

Muzeum Regionalne w Drawsku Pomorskim z wyróżnieniem w konkursie „Zabytek Zadbany”