W Świnoujściu zostanie utworzona promenada leśna

Znamy wyniki naboru wniosków o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin uzdrowiskowych. Świnoujście otrzymało 5 mln złotych na realizację budowy promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej.

Jak działa rządowy fundusz?

Do rządowego funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych „Polskie Uzdrowiska” samorządy miały prawo do złożenia dwóch wniosków. Jednego do 2 mln złotych i jednego do 5 mln złotych. O bezzwrotne dofinansowanie inwestycji mogły składać wnioski gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Dofinansowanie mogło wynosić do 98 procent wartości inwestycji. Wymagany wkład własny gminy to 2 proc. Miasto Świnoujście złożyło taki wniosek.

Cały czas zależy nam na rozwoju Dzielnicy Nadmorskiej. W związku z tym, że gmina posiada status uzdrowiska, mogliśmy wnioskować o dofinansowanie tych inwestycji, które posłużą jego rozwojowi. Dlatego złożyliśmy dwie propozycje dotyczące przedłużenia promenady aż do parkingu w okolicach wiatraka. Rząd przyjął jedną z nich, droższą. Ale będziemy również szukać środków w budżecie na drugą część, tak by wybudować promenadę wzdłuż całej ulicy Uzdrowiskowej – mówi Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Jak będzie wyglądała promenada leśna?

Promenada leśna jest kolejnym etapem rozwoju promenad w Świnoujściu. Promenadę zaprojektowano na odcinku 800 metrów. Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszego, czyli utwardzonej ścieżki o uszlachetnionej nawierzchni.

Janusz Żmurkiewicz dodaje, że: Promenada zostanie zaprojektowana tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w otaczającą ją przyrodę i zapobiec wycince drzew. Ścieżka będzie wić się wśród drzew, tworząc meandry z miejscami do odpoczynku.  Zachowany w ten sposób pas zieleni ma stanowić bufor pomiędzy drogą i nowymi inwestycjami wzdłuż ul. Uzdrowiskowej.

Promenada leśna skończy ciąg promenad wykonywanych przez Świnoujście w ostatnich latach o długości prawie 3 km. Prowadzi on równolegle do plaży:

– promenada transgraniczna – ciąg pieszo-rowerowy;

– promenada historyczna z tężnią;

– promenada zdrowia ze ścieżkami dla rowerzystów, rolkarzy i pieszych, z ogrodem sensorycznym, placami zabaw, fontanną;

– kładka (promenada) na wydmach;

– planowana promenada leśna (800 m).

Promenady są łącznikiem między bazą sanatoryjno-noclegową a plażą, oddzieloną od promenad lasem, jak również – we wschodniej części z zabytkowym Parkiem Zdrojowym. To jeden z największych parków w Polsce, zrewitalizowany w ostatnich 10 latach. Korzystają z niego kuracjusze, turyści jak i mieszkańcy.

Inwestycja ma się zakończyć do zimy w 2023 roku.

promenada w Świnoujściu
Fot. BIK UM Świnoujście

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl