W Świnoujściu pojawi się mobilna stacja pomiarów jakości powietrza

Jeszcze w tym roku w Świnoujściu pojawi się stacja pomiarowa do monitoringu jakości powietrza. Stanie ona w Dzielnicy Nadmorskiej.

GIOŚ zakupił mobilną stację pomiarową, która posadowiona zostanie w grudniu 2022 r., natomiast pomiarami objęty zostanie rok 2023.

Zakres badawczy obejmie pomiary automatyczne pyłu zawieszonego (PM 10 i PM 2,5) i tlenków azotu oraz pomiary manualne pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu zawartego w tym pyle. Dodatkowo stacja będzie mierzyć parametry meteorologiczne (temperaturę, prędkość, kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza).

 – Mobilna stacja pomiarów jakości powietrza umożliwi prowadzenie ciągłych pomiarów automatycznych, które posłużą do informowania społeczeństwa oraz kuracjuszy o jakości powietrza w uzdrowisku – mówi Janusz Żmurkiewicz, Prezydent Świnoujścia. – Wyniki prezentowane będą on-line na stronie internetowej GIOŚ (powietrze.gios.gov.pl). 

Prezentowanym wynikom towarzyszyć będą aktualne kategorie Indeksu Jakości Powietrza w odniesieniu do skutków zdrowotnych oraz narażenia wrażliwych grup społeczeństwa. Wyniki pomiarów automatycznych będą również prezentowane w aplikacji mobilnej jakości powietrza w Polsce, przygotowanej przez GIOŚ, do użytku przez właścicieli telefonów komórkowych.

Na terenie Świnoujścia realizowane są pomiary opadu pyłu. Od kwietnia 2019 r. robi to spółka Gaz-System w 5 punktach pomiarowych. Cztery punkty zlokalizowane są na terenie Terminala LNG oraz jeden (w ramach współpracy z Prezydentem Miasta Świnoujście) w obszarze zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy Warszów – przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha. Pomiar opadu pyłu ogółem, prowadzony jest z wykorzystaniem metody opracowanej przez Państwowy Zakład Higieny. Dodatkowo, z uwagi na sąsiedztwo z terminalem przeładunkowym węgla, w niniejszych punktach, realizowany jest pomiar na zawartość węgla oraz siarki w pyle.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl