W ramach oszczędności świnoujskie latarnie w Parku Zdrojowym świecą krócej

Wobec rosnących cen energii – podobnie, jak inne polskie samorządy – wspólnie z mieszkańcami także świnoujski szuka możliwości, by te koszty obniżać. Dlatego latarnie w Parku Zdrojowym są obecnie wyłączane w godzinach od 24.00 do 5.00.

Takie rozwiązanie poparło 242 mieszkańców spośród 341, którzy wzięli udział w ankiecie „Wobec rosnących kosztów… za co możemy zapłacić mniej”. Na dniach w godzinach nocnych wyłączane będą także latarnie na promenadach.

– Dbając o racjonalną gospodarkę zużycia energii cieplnej i elektrycznej, w ostatnich latach przeprowadziliśmy termomodernizację szkół, przedszkoli i innych budynków użyteczności publicznej, wymieniliśmy dużą części instalacji oświetleniowej w budynkach oraz ulicznego oświetlenia na energooszczędne LED. Mamy także korzystną umowę na dostawę energii elektrycznej z operatorem ENEA SA – mówi I Zastępca Prezydenta Świnoujście Barbara Michalska.

Budynki po termomodernizacji są ocieplone, mają wymienione okna, instalacje centralnego ogrzewania, oświetlenie, co wpływa na zużycie prądu i ogrzewania. Spośród 5.230 punktów (lamp) świetlnych na ulicach miasta, ponad 2 tysiące stanową energooszczędne LED. Znaczna część ma sterowniki natężenia oświetlenia, dzięki którym po godzinie 23.00, gdy ruch na ulicach jest już niewielki, natężenie to jest automatycznie zmniejszane nawet o 30 procent.

– Te wszystkie wcześniejsze działania, pozytywnie wpłynęły na racjonalizację wydatków w tym zakresie  – podkreśla Barbara Michalska. – Jednak w obecnej sytuacji energetycznej, podobnie, jak robią to inne kraje, miasta, czy wreszcie my sami w swoich domach, także jako samorząd musimy pracować nad tym, aby – tam, gdzie to możliwe – zmniejszać koszty.

Temu też ma służyć przeprowadzona w ramach konsultacji społecznych ankieta wśród mieszkańców. Najbardziej jednoznaczne odpowiedzi dotyczyły ograniczeń w oświetlaniu w godzinach nocnych parków, niektórych ulic i promenad. Jeśli chodzi o te ostatnie, to za wyłączaniem latarni we wskazanych godzinach było aż 307 spośród 341 osób. Tam latarnie zaczną świeci się krócej w przyszłym tygodniu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl