W ramach budowy tunelu pod Świną zmieni się również część Warszowa

Rozpoczął się drugi etap modernizacji węzła przesiadkowego w rejonie przeprawy promowej i dworca PKP. Prawie gotowy jest już także nowy parking przy ulicy Barlickiego na 125 miejsc postojowych.

„Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu w formule zaprojektuj i zbuduj” to jedna z kluczowych inwestycji w ramach budowy tunelu oraz organizacji ruchu turystycznego i komunikacji wewnątrz miasta. Dotyczy ona ulicy przed dworcem kolejowym oraz terenu dworca autobusowego i przy przeprawie promowej. Ten ostatni (wjazd na przeprawę) będzie możliwy do realizacji po wybudowaniu tunelu. Całość zadania podzielono na dwie części.

zmieni się część Warszowa
Fot. BIK UM Świnoujście

Etap I

Pierwsza część zadania, to dobiegająca właśnie końca budowa naziemnego parkingu przy ulicy Barlickiego. Sam parking jest już gotowy. Wykonawca ma jeszcze do zrobienia drogę dojazdową oraz zamontować system parkingowy, który docelowo ma m.in. informować kierowców o aktualnej ilości wolnych miejsc.

Fot. BIK UM Świnoujście

Budowa tego parkingu ma na celu umożliwienie pozostawienia samochodu w rejonie węzła przesiadkowego (dworca) kolejowo-promowo-autobusowego i skorzystanie z innych środków transportu, takich jak komunikacja kolejowa, autobusowa i promowa, a także rowerowa.

zmieni się część Warszowa
Wizualizacja: Biuro Projektowe ABC
Wizualizacja: Biuro Projektowe ABC

Etap II

Drugi etap modernizacji węzła obejmuje rejon ulicy Dworcowej na wysokości dworca kolejowo – autobusowego. Chodzi o obszar samego dworca oraz przyległe chodniki, miejsca postojowe. Wyznaczone zostaną miejsca typu Kiss & Ride. To miejsce do krótkiego postoju, spotykane zwłaszcza właśnie przy dworcach, centrach przesiadkowych czy szkołach.

zmieni się część Warszowa
Wizualizacja: Biuro Projektowe ABC

Miejsce ma być bardziej niż dotąd otwarte na wodę, pojawi się też więcej zieleni.

Prace rozpoczną się od wymiany kanalizacji deszczowej. Wymieniona będzie także cała nawierzchni placu, chodników i jezdni. Wykonane zostanie nowe oświetlenie terenu oraz ulicy Dworcowej. Wybudowana zostanie także nowa wiata-poczekalnia  dla pasażerów. Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca zobowiązał się do zakończenia inwestycji do połowy września tego roku.

 

Projekt pn. „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu”  jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 2 Gospodarka niskoemisyjna,  Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)  dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Kwota dofinansowania z EFRR to 10 429 918,28 zł.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl