W Niechorzu powstaje Park Etnograficzny

Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego – dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz przy wsparciu Gminy Rewal – realizuje budowę Parku Etnograficznego, która rozpoczęła się we wrześniu 2019 roku. 6 marca br., zamknięto przyjmowanie ofert w przetargu „Budowa Parku Etnograficznego w Niechorzu – prace sanitarne.”

Inwestycja powstaje w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału rekreacyjnego i turystycznego Pomorza Zachodniego poprzez budowę parku etnograficznego w Niechorzu – Etap I sposobem na rozwój lokalnego rynku pracy opartego o endogeniczny potencjał gminy Rewal.”

Idea powstania Parku etnograficznego w Niechorzu zakłada nawiązanie do pierwowzoru jaki stanowią nieistniejące domy rybackie z Niechorza oraz rybacka osada Kępa pod Trzebiatowem. Były to budynki wybudowane w konstrukcji drewnianej (szkieletowej), charakterystycznej dla terenów Pomorza. Zastosowana w projekcie technologia jest optymalną technologią odzwierciedlającą dawne techniki budowania obiektów szkieletowych. Pakt etnograficzny powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie latarni morskiej w Niechorzu.

Źródło: parketnograficzny.pl

Projekt przewiduje następujące prace rekonstrukcyjne:

  • Wiatrak z Niechorza ( realizacji tej części projektu została zakończona)
  • Tradycyjnego domu halowego z Niechorza
  • Domu halowego na potrzeby ekspozycyjno – gastronomiczne
  • Rekonstrukcja wędzarni ryb oraz pieca chlebowego z Kępy
  • Budowa pieca chlebowego w historycznej technologii
  • Budowa wędzarni w historycznej technologii
  • Zakup wyposażenia muzealnego i prezentacyjnego

Ponadto w ramach projektu przewidziano wykonanie zagospodarowania terenu, poprowadzenie niezbędnych mediów oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Park Etnograficzny w Niechorzu
Źródło: https://www.mojeurlopy.pl

Powstały już pierwsze budynki – wiatrak koźlak, chata rybaka, piec chlebowy oraz wędzarnia.

Fot. Robert Dajczak www.dajczak.com.pl

Obecnie zamknięto przyjmowanie ofert w przetargu na wykonanie prac sanitarnych. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac sanitarnych, w szczególności: instalacji hydrantowych, instalacji kanalizacyjnych, instalacji wodociągowych oraz białego montażu. Prace dotyczą budynku Nr 5.

Park Etnograficzny w Niechorzu
Źródło: https://najdaconsulting.pl

Dzięki wybudowanej infrastrukturze Stowarzyszenie planuje realizacje pokazów tradycyjnych dla tego regionu technik wypieku chleba i wędzenia ryb oraz organizacji i degustacji dań tradycyjnej kuchni na pomorzu zachodnim. W ramach Parku odbywać się będą lekcje edukacyjne, których głównym tematem będą ryby oraz dawne techniki wytwórcze np. wypiek pieczywa.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl