W Gryfinie adoptowano 56 drzew!

W ramach programu adopcji drzew w Gryfinie adoptowano 56 drzew! Akcja skierowana jest do mieszkańców Gminy i ma na celu naukę odpowiedzialności za publiczne tereny zielone, a w szczególności pielęgnację zieleni.

Każdy mieszkaniec Gminy Gryfino, który chce zaopiekować się drzewem (np. regularnie je podlewać) podpisuje umowę adopcji drzewa. W umowie zawarte są warunki dotyczące m.in. pielęgnacji. Wybrane drzewo oznaczone jest tabliczką (napis na tabliczce jest uzgodniony z osobą podpisującą umowę). Do urzędu zgłosiło się 56 chętnych mieszkańców, którzy postanowili zaopiekować się drzewami rosnącymi w mieście i na terenie sołectw.

Najwięcej, bo 26 chętnych zgłosiło się w Wirowie, tam tabliczki pojawiły się na Alei Jabłoniowej. Mieszkańcy sołectwa brali udział w pracach związanych z nasadzeniami. Teraz każde z drzew oznaczone będzie tabliczką i otoczone opieką konkretnego wirowianina.

Źródło: klimatgryfino.pl

Aż 19 drzewami zaopiekowali się mieszkańcy ulicy Opolskiej, otaczając troską teren Opolanki. Miejsce to jest stałym punktem spotkań i wydarzeń integracyjnych przeznaczonych dla okolicznej społeczności.

Źródło: klimatgryfino.pl

Dzięki zaangażowaniu i udziale w budżecie obywatelskim udało się doposażyć plac zabaw. Dwa lata temu wspólnie nasadzono ok. 12 000 krokusów. Teraz powierzchnię terenu rekreacyjnego zdobią tabliczki. Oprócz ekologicznego znaczenia akcji należy podkreślić również integrujący charakter projektu. To kolejna możliwość wspólnego działania.

Mamutowiec w Parku Miejskim im. Stanisławy Siarkiewicz w Gryfinie znalazł przyjaciół wśród społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie. Nauczycielka i wychowawca Sylwia Zabłocka wraz ze swoimi uczniami (klasa 6 e) dokładnie zapoznali się z procedurą adopcyjną i osobiście przyszli podpisać umowę do urzędu. Oczywiście całą klasą. Ich tabliczka jest już w parku, sami uczniowie z entuzjazmem szukają informacji o wymaganiach i warunkach wzrostu sekwoi olbrzymiej.

Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.) trafił pod opiekę klasy 6 c  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie (nauczyciel i wychowawca Alicja Pietraszewska). Na tabliczce widnieje dedykowany klasie cytat.

Dla gryfińskiej młodzieży to doskonała lekcja przyrody prowadzona w terenie. Drugim parkowym miłorzębem zaopiekuje się gryfińska rodzina, która zadedykowała drzewko Lilianie. Pozostałymi mamutowcami zaopiekowali się uczestnicy Domu Senior + oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie.

Źródło: klimatgryfino.pl

Dwa drzewa trafiły pod opiekę Stowarzyszenia Amazonek „Ewa” w Gryfinie. To posadzone pod koniec lata buk czerwony (Park Miejski) i śliwa wiśniowa na gryfińskim nabrzeżu. Śliwa jest drzewkiem przyjaźni polsko – ukraińskiej.

Projekt jest wciąż otwarty! Więcej informacji o adopcji drzew TUTAJ.

Działania inwestycyjne realizowane są w ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie”, finansowanego ze środków Funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz z budżetu państwa.  

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl