Uznamsko-Wolińska Dolina Wodorowa wpisana do rejestru

Po 7 miesiącach od podpisania Listu Intencyjnego związanego z powstaniem Uznamsko-Wolińskiej Doliny Wodorowej w dniu 19 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie dokonał wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenia pod nazwą Uznamsko-Wolińska Dolina Wodorowa z siedzibą w Świnoujściu.


Tym samym dążenie sygnatariuszy Listu Intencyjnego z czerwca 2022 r. zostało osiągnięte. Inicjatywa ta wpisuje się w ogólnokrajową „Polską strategię wodorową do roku 2030, z perspektywą do roku 2040”, przyjętą przez Radę Ministrów 2 lutego 2021 r.

Powołane Stowarzyszenie stanie się fundamentem do regionalnego rozwoju technologii wodorowych. Inicjatorami powstania Stowarzyszenia była Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Janusza Żmurkiewicza oraz firma EcoEnergyH2 sp. z o.o.

Tym samym Miasto, jak i region wkraczają w 2023 rok gotowe i otwarte, aby wpisać się trwale w działania związane z procesem transformacji energetycznej. Obrany kierunek działań Stowarzyszenia dotyczy  obszarów technologii odnawialnych źródeł energii oraz wpisuje się w zrównoważony rozwój gospodarczy połączony z ochroną miejscowego środowiska naturalnego i mikroklimatu nadmorskiego.

Zarejestrowanie Stowarzyszenia pozwoli na osiąganie wyznaczonych celów w ramach współpracy biznesu z organami samorządu, instytucjami państwowymi, podmiotami naukowymi i uczelniami oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi o podobnych celach działania.

Stowarzyszenie podejmie realizację programów krajowych i międzynarodowych obejmujących cele statutowe. Ponadto organizować będzie konferencje, sympozja naukowe, seminaria oraz spotkania tematyczne na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Zobacz także:

List intencyjny w sprawie Uznamsko-Wolińskiej Doliny Wodorowej

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl