Urząd Regulacji Energetyki skontroluje awarie w PGE

Prezydent Szczecina w lutym skierował do URE wniosek o wszczęcie kontroli w PGE. Ta ma dotyczyć wykonywania działalności koncesjonowanej PGE w zakresie wytwarzania ciepła. Urząd Regulacji Energetyki zapewnia, że wyjaśni okoliczności awarii w elektrociepłowniach Pomorzany i Szczecin.

Elektrociepłownia Pomorzany i Elektrociepłownia Szczecin to największe źródła ciepła na terenie Szczecina. Od 8 stycznia do 12 lutego tego roku miały miejsce duże awarie w obu źródłach ciepła, których efektem były ograniczenia dostaw ciepła do odbiorców. Uruchomione zostało nawet rezerwowe źródło generowania ciepła, zwiększona została też moc Ciepłowni Rejonowej Dąbska. Pomocą wspierał również Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.

Już w 2023 roku Szczecin zyska nowe, ekologiczne źródło ciepła i energii elektrycznej. Wszystko dzięki przystąpieniu do spółki New Cogen. Występujące i powtarzające się zimą awarie potwierdziły, jak bardzo miasto potrzebuje dostępu do różnych, niezależnych źródeł ciepła. Co więcej, od 2023 roku Szczecin znacznie zmniejszy używanie węgla kamiennego, co jest zgodne z obowiązującą strategią zrównoważonego rozwoju miasta i działań proekologicznych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl