Tunel pod Świna – pierwsze mandaty i przypomnienie zasad

10:08
przypomnienie zasad obowiązujących w tunelu
Źródło: GDDKiA

Są już pierwsze mandaty wystawione za wykroczenia drogowe dla kierowców korzystających z tunelu pod Świną. Przypominamy o kluczowych zasadach, którymi należy się kierować podczas korzystania z tunelu.

Dzięki systemowi monitoringu, policyjni funkcjonariusze byli w stanie zidentyfikować kierowców, którzy popełnili wykroczenia. W ciągu pierwszych kilkunastu godzin od otwarcia tunelu, policja wszczęła szereg postępowań w sprawie wykroczeń.

Oznakowanie

Oznakowanie drogowe pełni istotną rolę w tunelu. Znak D-37 informuje o początku tunelu, a znak D-38 o jego końcu. Dodatkowo, pod znakiem D-37 może być umieszczona tabliczka informująca o długości tunelu. Jeśli tabliczki nie ma, oznacza to, że tunel jest krótszy niż 500 metrów. W przypadku tunelu o długości powyżej 3000 metrów, umieszcza się tabliczki informacyjne co 1000 metrów, informujące o pozostałej do przebycia odległości.

Na wjeździe do tunelu możemy spotkać sygnalizator S-4, który stosuje się nad pasami o przemiennym kierunku ruchu. Sygnały oznaczają:

sygnał zielony – zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którymi sygnalizator jest umieszczony,

sygnał czerwony – zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.

Sygnały te mają na celu zwiększenie przepustowość drogi, np. dla wyjeżdzających uruchamia się więcej pasów ruchu do jazdy. Mogą również być pomocne podczas zdarzeń drogowych w celu zamknięcia ruchu lub jego części w zależności od sytuacji.

Prędkość:

Kierujący pojazdem w tunelu powinien jechać z prędkością, która zapewnia mu pełną kontrolę nad pojazdem, uwzględniając warunki drogowe takie jak teren, stan nawierzchni, widoczność, obciążenie pojazdu, warunki atmosferyczne oraz natężenie ruchu. Dopuszczalna prędkość w tunelu może być ustalana indywidualnie, zależnie od infrastruktury drogowej, o czym informuje znak B-33 „ograniczenie prędkości” umieszczony przed wjazdem do tunelu.
(w tunelu pod Świna dla samochodów osobowych ograniczenie prędkości wynosi 50 km/h)

Odstępy i odległości:

Poza obszarem zabudowanym, w tunelach o długości przekraczającej 500 metrów, kierujący pojazdem jest zobowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu. Odstęp ten powinien wynosić:

  • 50 metrów, jeśli kieruje pojazdem o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub autobusem,
  • 80 metrów, jeśli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym wcześniej.

Minimalny dopuszczalny odstęp pomiędzy pojazdami w tunelu może różnić się w zależności od obowiązującej tam prędkości, co jest oznajmiane odpowiednim znakiem.

Zatrzymanie i postój:

Kierujący pojazdem w tunelu, w przypadku zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów drogowych, powinien zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu wynoszący co najmniej 5 metrów. Jest to ważne w przypadku ewakuacji z tunelu, zapewniając swobodny przepływ osób.

Jednocześnie w tunelu zabrania się:

  • zatrzymywania pojazdu,
  • cofania,
  • zawracania.

Oświetlenie:

Przepisy nie określają specjalnych wymogów dotyczących używania określonych świateł zewnętrznych podczas jazdy w tunelu. Jednak zaleca się włączanie świateł mijania zamiast świateł do jazdy dziennej, co zwiększa widoczność pojazdu, zwłaszcza dla innych kierowców podróżujących za nami.

Zdarzenia drogowe (wypadek, kolizja, awaria):

Zdarzenia drogowe w tunelu są bardziej niebezpieczne niż na innych drogach ze względu na specyfikę tego obiektu i ograniczone możliwości poruszania się pojazdami. W przypadku wypadku, kolizji lub awarii, należy udzielić niezbędnej pierwszej pomocy poszkodowanym osobom i natychmiast powiadomić służby ratunkowe. Ważne jest, aby nie opuszczać pojazdu, nie wdawać się w dyskusje z innymi uczestnikami ruchu, nie robić zdjęć itp. Takie zachowanie może spowodować wtórne zdarzenie drogowe i zwiększyć ryzyko dla bezpieczeństwa. W przypadku kolizji, gdzie nie ma osób rannych, należy opuścić tunel i zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

Nie zapominajmy o korytarzu życia, który w tunelu ma szczególne znaczenie i powinien być utrzymywany w celu umożliwienia sprawnego i bezpiecznego dotarcia służb ratunkowych na miejsce zdarzenia.

W tunelach znajdują się również wyjścia ewakuacyjne, które powinny być wykorzystane w przypadku sytuacji kryzysowych, takich jak pożar.

Odpowiedzialność za popełnione wykroczenia w tunelu spoczywa na kierującym pojazdem. Podczas jazdy w tunelu obowiązują takie same przepisy ruchu drogowego jak na innych drogach. Warto zwrócić uwagę na wykroczenia specyficzne dla tunelu, takie jak zakaz zawracania, cofania, zatrzymywania pojazdu oraz niezachowanie wymaganego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Za popełnienie tych wykroczeń grożą mandaty finansowe.

Zobacz także:

Otwarcie tunelu pod Świną zrewolucjonizuje komunikację w Świnoujściu

 

/Źródło: zachodniopomorska.policja.gov.pl/