Trzy duże inwestycje drogowe w Świnoujściu na finiszu

Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego, modernizacja ulicy Grunwaldzkiej oraz węzeł przesiadkowych na Warszowie – to, po tunelu, największe inwestycje drogowe w Świnoujściu. Ich wykonawcy zapowiadają, że wszystkie zakończą jeszcze w tym roku. Dwie pierwsze mają być gotowe w listopadzie.

Nowa ulica 1 Maja wraz z ciągiem rowerowo – pieszym oraz deptakiem nad samą wodą to największa inwestycja na wyspie Karsibór. Śmiało można powiedzieć, że po jej zakończeniu ta części wyspy będzie jej wizytówką.

Trzy duże inwestycje drogowe w Świnoujściu
Źródło: UM Świnoujście

A co równie ważne – będzie nie tylko ładnie, ale i zdecydowanie bezpiecznie, zarówno dla pieszych, pojazdów, jak i rowerzystów. Aż od mostu na wyspę, wzdłuż całej ulicy biegnie droga dla rowerów. Jest też chodnik po obu jej stronach. Likwidacja obskurnych tzw. rybaczówek odsłoniła piękny widok na wodę, który teraz można podziwiać m.in. z nowego deptaka.

Trzy duże inwestycje drogowe w Świnoujściu
Źródło: UM Świnoujście

Z czerwca na listopad

Pierwotny termin zakończenia prac wyznaczony był na początek czerwca tego roku. Jednak z przyczyn niezależnych od wykonawcy trzeba było go przesunąć na 8 listopada 2022.

Trzy duże inwestycje drogowe w Świnoujściu
Źródło: UM Świnoujście

Powody?

  • wydłużony proces uzyskania przez ZWIK decyzji o pozwoleniu na budowę dla części sieci sanitarnej,
  • wydłużona procedura podpisania umowy z Enea Operator na usunięcie kolizji elektroenergetycznych,
  • konieczność usunięcia pozostałości po rybaczówkach, które właściciele pozostawili niezlikwidowane, a co się z tym wiąże dłuższy, niż planowano czas potrzebny na uprzątnięcie tego terenu i przygotowanie do inwestycji.
Źródło: UM Świnoujście

Na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji wpływ miało też rozszerzenie i zmiana zakresu prac związanych z zielenią, konstrukcją i przebiegiem drogi rowerowej, chodnika oraz oświetlenia w Alei Dębów.

Zmiana tych rozwiązań spowodowała z kolei m.in.  konieczność aktualizacji stałej organizacji ruchu. To także wraz z długim oczekiwaniem na dostawę znaków, wpłynęło na wydłużenie terminu zakończenia całej inwestycji.

Z lipca na listopad

Cztery miesiące opóźnienia ma druga duża inwestycja – modernizacja ulicy Grunwaldzkiej. Zgodnie z umową miała zakończyć się w połowie lipca. Teraz wykonawca zobowiązał się, że nastąpi to w połowie listopada.

Trzy duże inwestycje drogowe w Świnoujściu
Źródło: UM Świnoujście

Powody przedłużenia prac to głównie kolizje ZWiK, a konkretnie nowych sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej z podziemną infrastrukturą, która nie była zaznaczona/zinwentaryzowana na mapach. Ujawniono ją dopiero po wykonaniu wykopów. Do tego doszła konieczność wymiany przez ZWiK kanalizacji tłocznej. To również zły stan przyłączy biegnących pod ziemią.

Trzy duże inwestycje drogowe w Świnoujściu
Źródło: UM Świnoujście
Źródło: UM Świnoujście
Trzy duże inwestycje drogowe w Świnoujściu
Źródło: UM Świnoujście
Źródło: UM Świnoujście
Trzy duże inwestycje drogowe w Świnoujściu
Źródło: UM Świnoujście

– Konieczna była ich wymiana, a to z kolei wiązało się z dodatkowymi pracami i zamówieniami dodatkowych materiałów – mówi Eliza Pater, p.o. naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich UM Świnoujście. – To wszystko wymagało czasu.

Kolejną przyczyną, która wpłynęła na pierwotny termin zakończenia inwestycji była konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych związanych m.in. z umocnieniem dna i skarp rowów oraz zjazdów w obszarze gruntów słabonośnych (chodzi o odcinek przy granicy państwa).

Najdłużej węzeł przesiadkowy

Do końca tego roku wykonawca zobowiązał się do zakończenia II etapu przebudowy węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego. Głównym powodem opóźnienia są zmiany w projekcie i dodatkowe prace, które trzeba było wykonać.

Trzy duże inwestycje drogowe w Świnoujściu
Źródło: UM Świnoujście

Pierwszym etapem tej inwestycji była budowa naziemnego parkingu na 128 miejsce przy ulicy Barlickiego wraz z drogą dojazdową od ulicy Okólnej. Jego realizacja zakończyła się w czerwcu tego roku.

Trzy duże inwestycje drogowe w Świnoujściu
Źródło: UM Świnoujście

Drugi etap modernizacji węzła obejmuje rejon ulicy Dworcowej na wysokości dworca kolejowo – autobusowego. Chodzi o obszar samego dworca oraz przyległe chodniki, miejsca postojowe. Wyznaczone zostaną miejsca typu Kiss & Ride. To miejsce do krótkiego postoju, spotykane zwłaszcza właśnie przy dworcach, centrach przesiadkowych czy szkołach.

Źródło: UM Świnoujście
Trzy duże inwestycje drogowe w Świnoujściu
Źródło: UM Świnoujście

Miejsce ma być bardziej niż dotąd otwarte na wodę, pojawi się też więcej zieleni.

Prace rozpoczęły się od wymiany kanalizacji deszczowej. Wymieniona będzie także cała nawierzchni placu, chodników i jezdni. Wykonane zostanie nowe oświetlenie terenu oraz ulicy Dworcowej. Trwa budowa nowej wiaty-poczekalni dla pasażerów.

Źródło: UM Świnoujście

Pierwotny termin zakończenia całej inwestycji to marzec 2022. Teraz wykonawca deklaruje 6 grudnia 2022r.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl