Tereny rekreacyjne w Policach nad Łarpią gotowe!

We wtorek 18 lipca burmistrz Polic wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście otworzył tereny rekreacyjne nad Łarpią.

W bezpośrednim sąsiedztwie starówki ze zrewitalizowaną zabudową zabytkową rozbudowano i zagospodarowano tereny nadwodne z miejscami cumowania kajaków. Atrakcyjne przyrodniczo tereny z dostępem do wody, połączono ciągami pieszymi i rowerowymi wraz z miejscami rekreacji w sposób zapewniający integracyjne miejsca wypoczynku i rekreacji, organizacji wspólnych imprez zarówno dla najmłodszych, jak i seniorów.

– Obiekt, który dzisiaj oficjalnie otwieramy, jest kolejnym etapem realizacji rewitalizacji Starego Miasta oraz zwieńczeniem ponad 20-letniej współpracy z miastem Pasewalk –powiedział burmistrz Polic Władysław Diakun.

Źródło: Olgierd Geblewicz / Facebook

Wzdłuż nabrzeża zainstalowane zostały pomosty dla wędkarzy. Wybudowane zostały również pomosty spacerowe oraz taras widokowy. Zagospodarowano także strefy funkcjonalne dla różnych grup wiekowych. Swoje miejsce znajdą sympatycy gry w warcaby oraz szachy, a także miłośnicy aktywności fizycznych na świeżym powietrzu.

Realizacja przedsięwzięcia jest elementem Programu Rewitalizacji Polic. Finansowanie opiera się na montażu finansowym środków pochodzących z Programu INTERREG VA oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Koszt realizacji zadania to blisko 7 milionów złotych.

Zobacz także:

Tereny nad rzeką Łarpią w Policach zmienią się nie do poznania

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl