Świnoujski plan adaptacji do zmian klimatu z dofinansowaniem na jego opracowanie

08:36
plan adaptacji do zmian klimatu
Źródło: BIK US Świnoujście / Fot. Rosy / Bad Homburg / Germany z Pixabay

Świnoujście pozyskało finansowanie w wysokości ponad 385,5 tys. złotych na opracowanie „Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Świnoujście”. Celem tego dokumentu jest efektywne przygotowanie miasta do dynamicznych zmian klimatycznych, mające jednocześnie minimalizować skutki ekonomiczne i społeczne związane z tymi transformacjami.

Dofinansowanie zostało przyznane przez Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. W zeszłym roku, we wrześniu, Rada Miasta Świnoujście podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy Miasto Świnoujście do prac nad opracowaniem i implementacją „Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Gminy Miasto Świnoujście”. Głównym celem tego planu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i wzmocnienie ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.

Barbara Michalska, I Zastępca Prezydenta Miasta, podkreśla znaczenie tego dokumentu w kontekście globalnego ocieplenia i związanych z nim anomalii pogodowych. Plan ma stanowić istotne narzędzie do podniesienia odporności miasta na zmiany klimatu, ochrony środowiska, dobrobytu społeczności oraz minimalizacji ryzyka związanego z globalnym ociepleniem.

Zanim dokument zostanie sfinalizowany i zatwierdzony przez Radę Miasta Świnoujście, przewiduje się szeroką konsultację i promocję wśród mieszkańców. W ramach działań informacyjnych, kilka dni temu Barbara Michalska poprowadziła warsztaty na ten temat ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zobacz prezentację – TUTAJ

Propozycje uczestników obejmują m.in. ograniczenie ruchu w mieście, szczególnie w dzielnicy uzdrowiskowej, wprowadzenie elektrycznych autobusów komunikacji publicznej, ustanowienie parkingów buforowych przed miastem, skuteczną utylizację odpadów oraz zwiększenie świadomości w zakresie zużycia energii elektrycznej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl