Świdwin ma Centrum Popularyzujące Naukę. To kolejny, lokalny „Kopernik” w regionie

Nie tylko w Wałczu, ale także w Świdwinie powstało nowoczesne centrum naukowe. Lokalny „Kopernik” to warsztaty, sale i laboratoria dla takich dziedzin jak matematyka, przyroda, medycyna czy automatyka.  W piątek, 3 września 2021 roku nastąpi oficjalne otwarcie przestrzeni, które połączono z Piknikiem Naukowym.


Centrum Popularyzujące Naukę „Cordis” mieści się przy ul. Mieszka I 17 A. Utworzono w nim specjalistyczne laboratoria, pokoje doświadczalne oraz zakupiono nowoczesne wyposażenie. Zainteresowani znajdą w CPN wiele atrakcji. To m.in. sale do nauki podstaw programowania, automatyki i robotyki, laboratorium audiowizualne i cyfrowe, pokoje doświadczania i stymulacji zmysłów czy wirtualnej rzeczywistości.

Nowoczesna infrastruktura wprowadzać będzie w wiedzę związaną z matematyką, przyrodą, medyczną, rynkiem pracy, chemią, biologią astronomią, geografią, informatyką oraz automatyką. Skorzystać z CPN będą mogły przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, techników, liceów, szkół branżowych i policealnych. Placówka będzie współpracować z innymi instytucjami tego typu, m.in. powstającym w Szczecinie Morskim Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha.

Całkowity koszt projektu realizowanego przez Starostwo Świdwińskie wyniósł prawie 6 mln zł. Urząd Marszałkowski przeznaczył na powstanie CPN prawie 4 mln zł. To środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zagwarantowała je umowa podpisana pod koniec 2017 roku. Od tego momentu rozpoczęły się również prace przy stworzeniu innowacyjnej przestrzeni edukacyjnej.

Zadanie wpisało się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.7 „Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl