Średniowiecznie zabytki z nielegalnej aukcji internetowej zostały zdeponowane w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Policjanci z KWP w Szczecinie wspólnie z funkcjonariuszami z Barlinka oraz archeologiem z Muzeum Narodowego w Szczecinie zabezpieczyli w Barlinku zespół zabytków archeologicznych z okresu średniowiecza.

Dzięki policjantom zajmującym się zwalczaniem cyberprzestępczości udało się uniemożliwić sprzedaż zabytków archeologicznych. Zostały one wystawione na portalu aukcyjnym przez mieszkańca Barlinka, który tłumaczył, że artefakty pozyskał wcześniej nieżyjący już ojciec.

Warto wiedzieć, że wszelkie zabytki archeologiczne są własnością Skarbu Państwa – mówi o tym art. 35 Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami. Każda osoba, która usiłuje je sprzedać może odpowiadać za paserstwo z art. 291 KK, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

Zdeponowane w Muzeum Narodowym w Szczecinie zabytki badane są pod kątem określenia przynależności oraz ich autentyczności. Łącznie zabezpieczono kilkanaście grotów strzał do kuszy i łuku, grot oszczepu, ostrze sztyletu oraz średniowieczne żeleźce topora.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl