Spotkanie u wojewody poświęcone bezpieczeństwu Odry

09:41
bezpieczeństwu Odry
Fot. wzp.pl

W poniedziałek przy wejściu do żwirowni w Bielinku (gm. Cedynia) zauważono kilkadziesiąt martwych ryb. Przeprowadzono pobór próbek wody do badań i wszczęto kontrolę zakładu „Kopalnia Surowców Mineralnych” w celu wykrycia potencjalnych zanieczyszczeń. Bezpieczeństwu Odry poświęcone było ostatnie spotkanie służb u wojewody.

Na polecenie wojewody, na miejsce udali się specjaliści z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, obiektu hydrotechnicznego w Gozdowicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie oraz naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Przeprowadzono pobór próbek wody do badań i wszczęto kontrolę zakładu „Kopalnia Surowców Mineralnych” w celu wykrycia potencjalnych zanieczyszczeń. Kontrole wykazały, że w żadnym innym miejscu na Odrze w województwie zachodniopomorskim nie znaleziono martwych ryb. Badania nie potwierdziły również obecności zwiększonej ilości złotej algi.

W czwartek wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski, zwołał naradę z udziałem wicewojewody Bartosza Brożyńskiego oraz szefów Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, Wód Polskich RZGW w Szczecinie, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Rybackiej, a także Zachodniopomorskiego Lekarza Weterynarii i prof. Adama Tańskiego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Sytuacja na zbiorniku Bielinek, jedynym miejscu, gdzie w poniedziałek znaleziono kilkadziesiąt martwych ryb nie pogorszyła się – nie znaleziono nowych, śniętych ryb. Czekamy na jutrzejsze wyniki próbek wody pobranej ze zbiornika, które dadzą odpowiedź, czy ryby padły na skutek toksyn wydzielanych przez złote algi, czy nie – mówi wojewoda Adam Rudawski. – Służby mają niezwłocznie reagować na niepokojące sygnały od naszych mieszkańców. Mimo, że liczba martwych ryb w zbiorniku Bielinek nie zagraża bezpieczeństwu na Odrze, zarekomendowałem, aby dzierżawca łowiska zebrał padłe ryby i z pomocą wojewódzkiego lekarza weterynarii przekazał je do utylizacji – podkreśla wojewoda.

Odra jest regularnie monitorowana pod kątem zagrożeń ekologicznych. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) prowadzi stałe badania parametrów wody w rejonie miejscowości Widuchowa. Profesor Adam Tański podkreślił, że problem dotyczy jedynie zbiornika w Bielinku, który przylega do rzeki, ale nie jest częścią jej głównego nurtu. W żadnym innym miejscu na Odrze nie zaobserwowano niepokojących sygnałów.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl