Sokół wędrowny – zagrożony wyginięciem gatunek – pojawił się na terenie Nadleśnictwa Goleniów

Na terenie Nadleśnictwa Goleniów zaobserwowano i potwierdzono zasiedlenie gniazda przez sokoła wędrownego. W Polsce gatunek ten jest nieliczny.

Pierwszy, po załamaniu się populacji, lęg w gnieździe nadrzewnym został stwierdzony w 2012 r. Poprzednio próbę lęgu sokoła wędrownego odnotowano natomiast w 2019 r.

Sokoły, podczas przeprowadzanego monitoringu przeganiały inne ptaki szponiaste oraz kruki z sąsiedztwa gniazda. Obserwacje wskazują na to, że mamy do czynienia z lęgową parą sokołów wędrownych, która przystąpiła do lęgów w gnieździe kruka – mówi Katarzyna Kapińska z Nadleśnictwa Goleniów.

sokół wędrowny na terenie Nadleśnictwa Goleniów
Fot. Marcin Kaczmarek (Nadleśnictwo Barlinek)

Ze względu na to, że sokół wędrowny jest krytycznie zagrożonym gatunkiem objętym ścisłą ochroną gatunkową Nadleśnictwo Goleniów nie rozpocznie planowanych prac związanych z hodowlą lasu oraz pozyskaniem drewna. Teren zostanie objęty zakazem wstępu.

W związku z tym, że sokoły nie budują same gniazd tylko zajmują gniazda innych ptaków nadleśnictwo po sezonie lęgowym 2021 r. umieści sztuczną platformę lęgową w drzewostanie.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl