Ruiny klasztoru augustianów w Jasienicy z dotacją na prace konserwatorskie

Ruiny klasztoru augustianów w polickiej Jasienicy to jeden z najciekawszych zabytków w gminie Police. Są środki na jego rewitalizację. Burmistrz Polic, Krystian Kowalewski, oraz proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy, ks. Waldemar Szczurowski, podpisali właśnie umowę dotyczącą tego przedsięwzięcia.

Dotację na prace konserwatorskie w wysokości 1 020 396,32 zł otrzyma Parafia, która będzie również realizatorem projektu. Środki te pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pozyskane przez Gminę Police w marcu 2023 roku.

Od dawna marzyliśmy, aby ten obiekt wrócił do lat swojej świetności. To pierwszy etap zadania, którego się podjęliśmy. Zadanie składa się z trzech etapów, natomiast ten pierwszy uruchamia wszystkie procesy, które pozwolą w przyszłości realizować kolejne prace konserwatorskie związane z tym miejscem – podkreślił Krystian Kowalewski, burmistrz Polic.

Ruiny klasztoru augustianów
Fot. UM Police

W uroczystości uczestniczyli także diecezjalny konserwator zabytków ks. Marek Cześnin, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Artur Echaust oraz zastępca burmistrza Polic Magdalena Sosnowska.

Ruiny starego klasztoru augustianów w Policach-Jasienicy to jeden z najciekawszych zabytków w gminie Police. Mnisi przybyli tu w XIII wieku, wznosząc pierwszy kościół na Wzgórzu Maryjnym. Gotycki klasztor z cegły powstał prawdopodobnie w XIV wieku. Podczas reformacji przeszedł w ręce władz świeckich, a po II wojnie światowej, zaniedbany, popadł w ruinę. Dzięki temu jednak odsłonięta została jego pierwotna, gotycka architektura.

Ruiny klasztoru augustianów
Fot. UM Police

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl