Replika armaty z XVIII wieku będzie promowała kołobrzeskie fortyfikacje

Do Urzędu Miasta Kołobrzeg wpłynęła oferta dotycząca zakupu armaty dla zadań realizowanych na kołobrzeskich fortyfikacjach. Pismo złożyła Fundacja Historia Kołobrzegu, Pamięć i Tożsamość Miasta.

Jest to rodzaj zadania publicznego związanego z kulturą, sztuką oraz ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Polega na wykonaniu dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Kołobrzeg” 1-funtowej pruskiej armaty czarnoprochowej z okresu XVIII wieku, będącej repliką broni. Armata będzie służyła do celów promocyjnych, a także edukacyjnych i historycznych na kołobrzeskich fortyfikacjach. W szczególności zaś na fortyfikacjach na Szlaku Trzech Fortów, utworzonego we współpracy z gminą Miasto Kołobrzeg w 2021 roku.

Fundacja Historia Kołobrzegu, Pamięć i Tożsamość Miasta motywuje swą prośbę tym, że obecnie używana artyleria nie ma kontekstu historycznego z okresem pruskim i nie były one używane przez żołnierzy w Kołobrzegu w 1807 roku. Jak argumentuje organizacja: Dzięki takiemu wyposażeniu możliwe będzie stworzenie nowej atrakcji i ożywienie miejskich fortyfikacji, zgodnie z miejskim Programem Opieki nad Zabytkami.

Fundacja Historia Kołobrzegu, Pamięć i Tożsamość Miasta zajmuje się promowaniem historii Kołobrzegu oraz historii regionalnej oraz produkcją eventów historycznych. 

Szacunkowy koszt wykonania zadania to 11000 złotych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl