Powiat Policki rusza z kampanią informacyjną na temat depresji u dzieci i nastolatków

Powiat Policki we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną stworzył nową kampanię informacyjną na temat depresji u dzieci i nastolatków. Ma ona na celu przekazanie jak najwięcej informacji opiekunom i rodzicom, by nauczyli się dostrzegać pierwsze symptomy depresji i skutecznie jej przeciwdziałali.

W ramach trwającej kampanii podejmowane będą liczne działania informacyjne, w tym m.in. emisja w lokalnej telewizji, jak i w Internecie spotu informacyjnego, dystrybucja za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach do wszystkich szkół funkcjonujących na terenie powiatu polickiego ulotek i prezentacji multimedialnej.

Czym jest depresja?

Potocznie to obniżenie nastroju, przygnębienie, smutek. W znaczeniu klinicznym to określenie zespołu wielu objawów, wśród których zasadniczym jest, długotrwałe, stale utrzymujące się przygnębienie. Często towarzyszy mu obniżenie zdolności przeżywania przyjemności, negatywny wzorzec myślenia (pesymizm) oraz obniżenie aktywności życiowej.

Wskazówki dla rodzica

 • Zapewnij dziecku poczucie bezpieczeństwa (nie tylko fizycznego, ale także emocjonalnego).
 • Kreuj w dzieciach postawy wiary w siebie, pozytywne myślenie, umiejętność samodzielnego pokonywania trudności, ale także zwracania się z prośbą o pomoc.
 • Rozwijaj u dzieci samokontrolę, wgląd w siebie i swoje uczucia, ucz ich nagradzania siebie proporcjonalnie do wysiłku.
 • Ucz prawidłowych relacji z otoczeniem i komunikacji z innymi.
 • Ucz dzieci planowania działań i ich realizowania.
 • Zapoznawaj dzieci z technikami radzenia sobie ze stresem
  i sposobami relaksacji.

Gdzie szukać pomocy?

 • Nauczyciel, wychowawca w szkole we współpracy z rodzicami
 • Pedagog, psycholog szkolny
 • Rejonowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (pomoc bezpłatna, do 18 roku życia)  ul. Korczaka 5 w Policach, Rejestracja telefoniczna: 91 317 67 29
  Serwis internetowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szkolna 2 tel.: 91 42 40 700
 • Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej, ul. Bankowa 11 tel.: 739 064 535
  (pomoc psychologa)

Ważne telefony antydepresyjne

 • 116 111 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (czynny codziennie 12:00-02:00)
 • 22 484 88 01 Antydepresyjny telefon zaufania (od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00, psycholog, psychiatra, seksuolog)
 • 22 484 88 04 Telefon Zaufania Młodych (dyżury od poniedziałku do soboty w godz. 11.00-21.00)
 • 800 100 100 Wsparcie dla Nauczycieli i Rodziców. Bezpłatny i anonimowy telefon dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia w zakresie pomocy dzieciom i nastolatkom (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00)
 • 800 70 22 22 Linia Wsparcia. Bezpłatny i anonimowy telefon dla osób dorosłych, które potrzebują wsparcia i informacji. Czynny przez całą dobę. W wybrane dni dyżurują dodatkowo psychiatrzy, prawnicy, pracownicy socjalni.
 • 116 123 Kryzysowy Telefon Zaufania
 • 22 594 91 00 Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji Forum (środa i czwartek w godz. 17.00-19.00)

Więcej informacji w ulotce „Depresja u dzieci i nastolatków„.

Zobacz także:

Bezpłatne webinary dotyczące leczenia depresji

Jak rozmawiać z nastolatkami o zdrowiu psychicznym?

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl