Ponad 30-metrowa wieża widokowa będzie nową atrakcją Wolina

W ramach projektu  „Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne” dobrze znana mieszkańcom przestrzeń zostanie na nowo zagospodarowana. Największą atrakcją miasta ma szansę zostać – planowana jako jedno z zadań inwestycyjnych – wieża widokowa.

Dzięki tej inwestycji stworzona zostanie przestrzeń, w której znajdzie się miejsce dla działalności kulturalnej i rozrywkowej. Oprócz tego zmodernizowany park będzie pełnić rolę aktywizującą mieszkańców, a także zachęcającą do rekreacji na świeżym powietrzu.

Firma Najda Consulting Sp. z o.o. sp. k. wygrała przetarg ogłoszony przez Gminę Wolin na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne”. Zadaniem spółki jest świadczenie usług związanych z zarządzeniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczaniem powyższego zadania inwestycyjnego.

Główne zadania w ramach realizowanej inwestycji:

  • zmiana zagospodarowania parku miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem, małą architekturą i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;
  • budowa wieży widokowej;
  • prace związane z amfiteatrem letnim – adaptacja istniejącej infrastruktury amfiteatru letniego na cele kulturalne i społeczne wraz z budową widowni terenowej;
  • rewaloryzacja zieleni parkowej.

Wieża widokowa stanie tuż obok sylwetki słowiańskiego bóstwa Trygława. Z tego miejsca będzie można podziwiać piękno Zalewu Szczecińskiego i najbliższą okolicę. Władze miasta liczą, że punkt widokowy stanie się równie lubianą i chętnie odwiedzaną atrakcją jak Centrum Słowian i Wikingów.

Całkowita wartość projektu wynosi 5,2 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniesie 3,9 mln zł.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IX Infrastruktura publiczna; Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

 

Według założeń projekt zostanie ukończony w grudniu 2022r.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl