Polichromie wełtyńskie – cenne późnogotyckie malowidła ścienne odrestaurowane

12:10
Polichromie wełtyńskie
Fot. UM Gryfino

Polichromie wełtyńskie, umieszczone w historycznym kościele Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu, są uznawane za jedne z najwybitniejszych malowideł ściennych w stylu późnogotyckim na terenie Polski. Ksiądz Benon Latus, proboszcz parafii, oraz lokalna społeczność od wielu lat aktywnie są zaangażowani w proces zabezpieczania i restauracji tego cennego zabytku.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu z budżetu Gminy Gryfino (Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie 4/LXXIII/23) możliwe było odtworzenie okien z witrażami w ramach prac związanych z ochroną i przygotowaniem miejsca do dalszych działań konserwatorskich. Dotacja z Gminy Gryfino wyniosła 30 000 zł, natomiast wkład własny wyniósł 10 000 zł.

W ramach wsparcia finansowego uzyskanego z programu Ochrony Zabytków, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z budżetu państwa, przeprowadzono prace konserwatorskie. Pierwszy etap obejmował konsolidację tynków z podłożem, a także uzupełnienie ubytków tynku w prezbiterium kościoła oraz na przyległym fragmencie ściany południowej. Prace były nadzorowane przez profesora dr hab. Roberta Rogala z Katedry Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Realizacja projektu obejmowała również czyszczenie i reintegrację warstwy malarskiej na kwaterze przedstawiającej „Cierniem koronowanie”. W piątek, 15 grudnia,  w Wełtyniu miało miejsce spotkanie podsumowujące, połączone z odbiorem konserwatorskim dokonanych prac.

Polichromie wełtyńskie
Fot. UM Gryfino
Polichromie wełtyńskie
Fot. UM Gryfino
Polichromie wełtyńskie
Fot. UM Gryfino
Polichromie wełtyńskie
Fot. UM Gryfino

Więcej o historii tego miejsca w jednym z odcinków Gryfińskich Ciekawostek:


Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl