Podwyżka dla kolejarzy – 7,59 mln zł od Województwa Zachodniopomorskiego

12:52
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szczegóły do aneksu umowy związanej z realizacją przewozów pasażerskich na Pomorzu Zachodnim zostały ustalone przez prezesa POLREGIO SA Artura Martyniuka i marszałka Olgierda Geblewicza. Dokument ten ma zabezpieczać wzrost wynagrodzeń kolejarzy. Zarząd spółki kolejowej i władze województwa chcą zażegnać spór o wynagrodzenia oraz groźbę strajku na kolei. Analizie poddano także koszty funkcjonowania przewoźnika i oczekiwania postawione przed samorządem. 

Podpisany przez marszałka i wicemarszałka dokument, przekazano w poniedziałek do POLREGIO SA. W negocjacjach uczestniczył również Dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu POLREGIO – Andrzej Chańko.

Marszałek Olgierd Geblewicz jednoznacznie stwierdził, że potrzeba podwyżek jest uzasadniona, zwłaszcza w czasie drożyzny i szalejącej inflacji. Odniósł się również do roszczeń złożonych przez POLREGIO w stosunku do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, które według niego, budziły zastrzeżenia. Mimo wszystko obie strony są już na innym etapie rozmów, które mają przynieść wymierne korzyści.

Spotkanie dotyczące współpracy POLREGIO SA i Województwa Zachodniopomorskiego, odbyły się z inicjatywy marszałka Olgierda Geblewicza. Podczas spotkania z prezesem Arturem Martyniukiem w Szczecinie rozmawiał na temat propozycji aneksu do umowy na realizacje usług przewozowych, która wpłynęła 10 maja 2022 roku. Przedstawione koszty miały wzrosnąć ze 116, 5 mln złotych do ponad 146 mln zł. Wzrost ten dotyczył nie tylko samych podwyżek, ale również dwukrotnego wzrostu kosztów zarządzania.

Aneksy umów mają ostatecznie podwyższyć wzrost wynagrodzeń pracowników spółki kolejowej.

Strajk generalny zapowiadany był przez związki zawodowe POLREGIO na poniedziałek 16 maja, jeśli nie otrzymaliby podwyżek. Porozumienie wypracowano 13 maja, dzięki czemu zagwarantowano wzrost wynagrodzenia o 400 zł w 2002 roku a w 2023 o 300 zł na osobę. Koszt podwyżki w 2022 roku wynosi 7,589 mln zł a w 2023 roku ma wynieść 13,6 mln zł.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl