Park miejski im. Armii Krajowej w Myśliborzu uznany za zabytek

16:05

Decyzją ZWKZ w Szczecinie z dnia 29.06.2022 r. park został wpisany do rej. zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A – 2034. Park miejski w Myśliborzu położony jest w południowo – zachodniej części miasta, nad brzegiem południowo – wschodnim rynny Jeziora Myśliborskiego. Przez środek parku przebiega rzeka Myśla na osi  zachód – wschód. Jej koryto dzieli park na część „północną” i „ południową”. Część „północna” parku w zarysie nieregularnego wieloboku znajduje pomiędzy ulicą Marcinkowskiego, a brzegiem jeziora. Część „południowa” parku to teren dawnej łąki parkowej.

Kilka słów o parku

Park nie zmienił swoich początkowych granic. To przykład zieleni komponowanej.

Historyczne elementy założenia parkowego to:
– rzeka Myśla , układ głównych ścieżek parkowych wraz z mostkiem dla pieszych nad rzeka Myślą (konstrukcja mostku odtworzona współcześnie, w miejscu dawnego mostu Poetów,
– punkt widokowy (tzw. Ślimacza Górka)
oraz liczny cenny starodrzew parkowy z gatunku min. jesion wyniosły, grab pospolity, kasztanowiec, olsza czarna, lipa krymska, lipa drobno i szerokolistna, dąb szypułkowy, klon jawor, topola włoska, wierzba płacząca, topola biała, topola osika , w tym okazy drzew , które osiągnęły wymiary pomników przyrody min. z gatunku : jesion wyniosły, kasztanowiec pospolity, dąb szypułkowy, platan klonolistny, topola biała, wierzba płacząca, wierzba biała, wiąz szypułkowy(wartość artystyczna, przyrodnicza, krajobrazowa),

XIX w. myśliborski park miejski przed II wojną światową był ważnym miejscem życia kulturalnego mieszkańców oraz ich chlubą. Potwierdzeniem tego są liczne pocztówki historyczne.

Jego zachowanie w niezmienionym stanie ma wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Park miejski im. Armii Krajowej
Fot WUOZ Szczecin
Park miejski im. Armii Krajowej
Fot WUOZ Szczecin
Park miejski im. Armii Krajowej
Fot. WUOZ Szczecin
Park miejski im. Armii Krajowej
Fot. WUOZ Szczecin
Park miejski im. Armii Krajowej
Fot. WUOZ Szczecin
Park miejski im. Armii Krajowej
Fot. WUOZ Szczecin
Park miejski im. Armii Krajowej
Fot. WUOZ Szczecin
Park miejski im. Armii Krajowej
Fot. WUOZ Szczecin
Park miejski im. Armii Krajowej
Fot. WUOZ Szczecin
Park miejski im. Armii Krajowej
Fot. WUOZ Szczecin
Park miejski im. Armii Krajowej
Fot WUOZ Szczecin
Park miejski im. Armii Krajowej
Fot. WUOZ Szczecin
Park miejski im. Armii Krajowej
Fot. WUOZ Szczecin
Park miejski im. Armii Krajowej
Fot. WUOZ Szczecin
Park miejski im. Armii Krajowej
Fot. WUOZ Szczecin
Park miejski im. Armii Krajowej
Fot. WUOZ Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl