Odnaleziony Morowiec wrócił do Puszczy Bukowej

Po 9 latach od zaginięcia wraca na swoje miejsce. Mowa o Morowcu, wielkim głazie o ogromnej wartości historyczno-kulturowej. Morowiec zniknął w tajemniczych okolicznościach z Puszczy Bukowej, na szczęście Leśnicy z Nadleśnictwa Gryfino (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie) przewieźli i ustawili go na dawnym miejscu.

Historia skradzionego Morowca

Jak informuje Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, Morowiec został odnaleziony na jednej z posesji w Stargardzie. Okazuje się, że to nie pierwsze zniknięcie Morowca, dwa inne głazy tego rodzaju również znaleziono na prywatnych posesjach – potwierdza Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfino.
Znaleziony w ostatnim czasie Morowiec ustawiono pomiędzy Przełęczą Trzech Braci, a Podjuchami i dołączył do kompletu 12 innych tego typu głazów. Na każdym z nich wyryty jest krzyż lotaryński i data 1773 rok.

odnaleziony morowiec
fot. Nadleśnictwo Gryfino

Czym są Morowce?

To kamienie z końca XVIII wieku, które niegdyś miały wyznaczać granice pomiędzy ziemiami powiatu szczecińskiego i gryfińskiego. Inna legenda głosi, że Morowce miały chronić mieszkańców przed epidemią morowego powietrza (dżumą, czarną ospą, cholerą i innymi). Dzisiaj głazy stanowią pamiątkę historyczno-kulturową i są własnością Skarbu Państwa. Ich zabieranie czy niszczenie jest zabronione.

Podziękowania

Nadleśnictwo Gryfino składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do odnalezienia Morowca i przywrócenia go na dawne miejsce. Szczególne podziękowania należą się Panu dr hab. Marcinowi Majewskiemu – Dyrektorowi Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie i panu Mirosławowi Opęchowskiemu (Dział Dokumentacji Zabytków). Nadleśnictwo Gryfino dziękuje również Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Stargardzie za pomoc w działaniach logistycznych całego przedsięwzięcia.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl