Nowe pomosty do wodowania kajaków i odmieniona plaża w Drawnie dzięki funduszom unijnym

21 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji zrealizowanej w ramach projektu pn. „Papieski Szlak Kajakowy na Drawie i Korytnicy szansą rozwoju regionu”. To jedna z ważniejszych inwestycji w gminie Drawno.

Zakończono inwestycję pn.: „Zagospodarowanie działki nr 211 oraz działki nr 306 obręb Drawno w formuje zaprojektuj i wybuduj” realizowaną w ramach projektu partnerskiego wspólnie z LOT i innymi gminami pod nazwą: „Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”. Wartość zadania w części ponoszonej przez Gminę Drawno wyniosła 2 436 175 zł. Dofinansowanie ze środków RPO wyniosło około 85% kosztów kwalifikowanych.

Źródło: Miasto i Gmina Drawno
odmieniona plaża w Drawnie
Źródło: Miasto i Gmina Drawno
Źródło: Miasto i Gmina Drawno
odmieniona plaża w Drawnie
Źródło: Miasto i Gmina Drawno

Uroczystego otwarcia inwestycji dokonał Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski wraz z zaproszonymi gośćmi m.in. Anną Bańkowską Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Damianem Gresiem Dyrektorem Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki UM w Szczecinie, Aleksandrem Dementiewem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Drawnie i Andrzejem Górskim Prezesem LOT Wokół Drawy.

Źródło: Miasto i Gmina Drawno
Źródło: Miasto i Gmina Drawno
odmieniona plaża w Drawnie
Źródło: Miasto i Gmina Drawno
Źródło: Miasto i Gmina Drawno

Zadanie obejmowało kompleksowe zagospodarowanie terenu za plażą miejską w Drawnie – parku, w tym m.in.:

  • wykonanie drogi wewnętrznej (utwardzenie kostką betonową wraz z miejscami parkingowymi),
  • wykonanie ścieżek z kruszywa w parku,
  • wykonanie instalacji wraz z montażem lamp oświetleniowych,
  • montaż elementów małej architektury (elementy ścieżki zdrowia, ławki parkowe, kosze na śmieci,
  • budowę pomostu drewnianego dla wodowania jednostek pływających wraz ze slipem,
  • remont pomieszczenia socjalno-sanitarnego (szatni sportowej),
  • remont hangaru,
  • ogrodzenie terenu hangaru,
  • remont schodów betonowych oraz barierek.
odmieniona plaża w Drawnie
Źródło: Olgierd Geblewicz / Facebook
Źródło: Olgierd Geblewicz / Facebook

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl