Nowa atrakcja Kamienia Pomorskiego. Powstała wystawa poświęcona wynalazcy pierwszego na świecie kondensatora elektrycznego

To interaktywna wystawa, która przypomina postać Ewalda Georga von Kleista – konstruktora pierwszego na świecie kondensatora elektrycznego. Ekspozycja mieści się w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i cieszy się coraz większą popularnością.

Wystawa została podzielona na dwie części. Pierwsza znajduje się w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i przedstawia życiorys von Kleista, a także eksponaty związane z prowadzonymi przez wieki badaniami nad fizyką i elektrostatyką. Historia życia uczonego została zaprezentowana w sposób oryginalny i z pewnością atrakcyjny dla młodego pokolenia – w formie barwnego komiksu.

Można się z niego dowiedzieć o tym, jak w wolnym czasie naukowiec badał zjawiska elektryczne i w jaki sposób przeprowadził udaną próbę z kondensatorem elektrycznym. Była to szklana butelka wypełniona wodą, której korek przebił prętem miedzianym. Pocierając drut jedwabiem udało mu się naładować butelkę elektrycznie.

Wśród  przedmiotów eksponowanych w Muzeum znajdują się, między innymi, generator Van de Graaffa, transformator powietrzny oraz przekrój poprzeczny szklanego kondensatora. A że to wystawa interaktywna, budzi żywe zainteresowanie i zaangażowanie najmłodszych gości wizytujących w kamieńskiej placówce.

nowa atrakcja Kamienia Pomorskiego
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej / Facebook

Druga część ekspozycji mieści się w wyremontowanym dworku von Kleista. Tam właśnie umieszczono, między innymi, laboratorium ze zrekonstruowanymi przyrządami, którymi prawdopodobnie posługiwał się odkrywca. Można tam, na przykład, zobaczyć „flaszę Kleista”, czyli naczynię które stanowiło przełomowe odkrycie w dorobku uczonego, ale i zrewolucjonizowało badania nad elektrycznością. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających jest przeprowadzenie eksperymentu przez rekonstruktora ubranego w strój z epoki, w której żył von Kleist. Uczestnicy pokazu sami mogą czynnie brać udział w doświadczeniu z butelką ledejską.

nowa atrakcja Kamienia Pomorskiego
Fot. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

W dworku renowacji poddano ściany, wymieniono posadzki, drzwi wewnętrzne, zamontowano instalacje wodną, grzewczą oraz elektryczną. Zamontowano również szklany strop nad ekspozycją średniowiecznych murów, które zostały odkryte w trakcie remontu.

Wystawa poświęcona von Kleistowi ma na celu prezentację osiągnięć naukowca, ale również podkreślić wagę jego odkrycia, które było przełomowe i wpłynęło na rozwój elektryczności. A wszystko miało swój początek właśnie w Kamieniu Pomorskim.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl