Nocna łuna nad Policami – efekt kontrolowanego spalania gazów powstałych w trakcie produkcji

Dr inż. Halina Murasiewicz z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej wyjaśnia, że kontrolowane spalanie gazu jest standardową praktyką w wielu zakładach przemysłowych. Jest to proces, który ma na celu bezpieczne pozbycie się zgromadzonych gazów, kiedy nie istnieje inna możliwość ich przetworzenia lub zagospodarowania. Spalanie gazu jest ściśle związane z technologią produkcji oraz przestrzeganiem przepisów prawa, które regulują bezpieczeństwo tego procesu.

Głównym celem kontrolowanego spalania gazu jest zapobieżenie niekontrolowanej emisji gazu do atmosfery, która może prowadzić do niebezpiecznego zapłonu. W takiej sytuacji duże ilości gazu mogą przedostać się do otoczenia i w kontakcie z źródłem zapłonu, na przykład iskrą, mogą wybuchnąć.

Podczas procesu spalania, gaz jest wypalany za pomocą specjalnych urządzeń, takich jak pochodnie lub flary. Ważne jest, żeby ten proces przebiegał kontrolowanie i bezpiecznie, co jest zapewniane przez odpowiednie urządzenia oraz procedury bezpieczeństwa. Efektem tego procesu jest bezwonny gaz. Urządzenia do kontroli spalania gazu są montowane przy wszystkich zakładach przemysłowych, rafineriach naftowych czy zakładach chemicznych, gdzie używa się węglowodorów. W ten sposób dba się o ochronę środowiska oraz zapobiega potencjalnym zagrożeniom wynikającym z emisji niekontrolowanego gazu.

/Źródło: ZUT Szczecin/