Najlepsza Przestrzeń Publiczna w regionie to odrestaurowany pałac w niewielkim Kwasowie

Niewielka inwestycja zdobyła nagrodę główną w XIII edycji konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego”. Doceniono udaną rewitalizację zabytkowego pałacu oraz zagospodarowanie dawnej przestrzeni folwarcznej w miejscowości Kwasowo w gminie Sławno.

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza skierowany jest do lokalnych samorządów, a jego głównym celem jest promowanie wysokiej jakości realizacji urbanistycznych i architektonicznych, które kształtują przestrzeń publiczną na Pomorzu Zachodnim. W tej edycji konkursu oceniane były projekty zrealizowane w 2021 roku.

Finał konkursu oraz ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień

W poniedziałek i wtorek (20 i 21 listopada) wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego i przewodniczący kapituły konkursowej, Tomasz Sobieraj, spotka się z laureatami XIII edycji konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego”. Podczas tych spotkań zostaną wręczone pamiątkowe tablice, medale i dyplomy. Inwestycje zgłoszone do konkursu były oceniane w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna (lub zrewitalizowana przestrzeń publiczna) oraz obiekt użyteczności publicznej (lub zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej). Spotkania zaplanowano w miejscach realizacji inwestycji tj.  w Darłowie, Tychowie i Łobzie.

Wyróżnione inwestycje

„Pracownia Ceramiczna SKŁO44” w Darłowie w kategorii obiekt użyteczności publicznej.

Pracownia została uruchomiona w marcu 2021 roku, a cały proces remontowy odbył się w okresie panującej pandemii. Powierzchnia sali wynosi około 50 metrów kwadratowych, co pozwala na uczestnictwo w zajęciach 20 osób. To miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców, powstałe poprzez adaptację przestrzeni po byłym przedszkolu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 80 tysięcy złotych i został sfinansowany z dotacji celowej przyznanej przez Miasto Darłowo. Darłowski Ośrodek Kultury był zarówno autorem projektu, jak i wykonawcą prac.

Wyróżnienie zostało przyznane za kreatywne wykorzystanie nieużywanych pomieszczeń byłego przedszkola, co zostało zrealizowane przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. Projekt ten przyczynił się do stworzenia miejsca sprzyjającego interakcjom społecznym, co było docenione jako niebanalny pomysł.

Rewitalizacja Pałacu w Kwasowie wraz z zagospodarowaniem terenu podwórka folwarcznego – nagroda główna w konkursie

Dzięki przeprowadzonej inwestycji, zaniedbany pałac zyskał ponownie swój dawny blask, a otoczenie wokół tego zabytkowego obiektu uległo znacznej poprawie. Za autorstwem tego udanego projektu stoi współpraca dwóch firm: Biuro Opracowań Prośrodowiskowych EKO-PROJEKT Pawła Ulatowskiego z Parchowa oraz PRO_BUD Zakład Projektowo-Budowlany Bogdana Sieranta z Człuchowa.

Nagroda została przyznana za znaczące zmiany w funkcjonalności, estetyce i krajobrazie, które skutkowały prawdziwą metamorfozą tego miejsca. Odnowiony pałac stał się teraz prawdziwą wizytówką miejscowości.

Realizacja tego przedsięwzięcia została wsparta dotacją unijną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, która wyniosła ponad 2,8 miliona złotych. W ramach projektu przeprowadzono termomodernizację i remont pałacu, przywrócono zabytkową przestrzeń w osi widokowej obiektu, a także dokonano zagospodarowania terenów zielonych.

Budowa Parku Miejskiego w Tychowie

Celem utworzenia parku było stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku. Na terenie parku wykorzystano m.in. elementy ogrodów sensorycznych, utworzono cztery fontanny o powierzchni 50 m kw., zamontowano budki lęgowe dla owadów i zwierząt. Do dyspozycji jest też plac dla młodzieży.

Wyróżnienie przyznano za prośrodowiskowe rozwiązania sprzyjające retencji wody, zwiększające bioróżnorodność i służące oszczędności energii.

Rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie (miejsce spotkania  plac przy ul. Niepodległości)

Realizacja tego projektu przyniosła mieszkańcom nowoczesny plac miejski, który obejmuje także funkcjonalną scenę koncertową. W dążeniu do stworzenia spójnej przestrzeni miejskiej dodano ścieżkę, biegnącą od przystani kajakowej wzdłuż rzeki Regi i łączącą się z promenadą.

Aby zrealizować niezbędne prace, samorząd skorzystał z unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, uzyskując dotację w wysokości 4 milionów złotych. Projekt został opracowany i zrealizowany przez BiASTUDIO, której założyciele to Gaweł Biedukiewicz i Tomasz Kuriański ze Szczecina.

W kategorii najlepszy Obiekt Użyteczności Publicznej 2022 drugie wyróżnienie Komisja przyznała Miastu Koszalin za przebudowę i wyposażenie Amfiteatru im. Ignacego Paderewskiego.

W XIII edycji brały udział przedsięwzięcia z gmin: Darłowo, Dziwnów, Karlino, Krzęcin, Koszalin, Łobez, Polanów, Sławno, Tychowo i Ustronie Morskie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl