List intencyjny w sprawie Uznamsko-Wolińskiej Doliny Wodorowej

3 czerwca 2022 roku został popisany list intencyjny związany z powstaniem Uznamsko-Wolińskiej Doliny Wodorowej. Inicjatorami i sygnatariuszami pisma są Prezydent Miasta Świnoujście Janusz Żmurkiewicz oraz Prezes Zarządu Spółki EcoEnergyH2 Sp. z o. o Piotr Kosowicz.

List intencyjny wyraża potrzebę podjęcia przez podpisujących, wspólnych działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i budowy miejscowej gospodarki niskoemisyjnej. A wszystko to dzięki zastosowaniu wodoru jako źródła energii w transporcie lądowym i morskim, włącznie z bunkrowaniem statków oraz budową nowoczesnych statków z napędem wodorowym.

Dolina sprzyjać będzie promowaniu możliwości rozwoju „zielonych” obszarów przemysłowych gwarantujących powstanie nowych stabilnych miejsc pracy, sprzyjając jednocześnie ochronie miejscowego klimatu.

Projekty prowadzone w obszarze Uznamsko-Wolińskiej Doliny Wodorowej w kierunku rozwoju technologii wodorowych sprzyjać będą wykorzystaniu wyjątkowego potencjału miasta Świnoujście, jak również regionu uznamsko-wolińskiego w zakresie nowoczesnych technologii oraz stworzeniu zaplecza naukowo-badawczego dla firm, które będą rozwijać w regionie technologie produkcji i dystrybucji wodoru.

Po opracowaniu statutu, zarejestrowaniu i zakończeniu etapu organizacyjnego zostanie ogłoszona Deklaracja Członkowska Uznamsko-Wolińskiej Doliny Wodorowej na podstawie której będą przyjmowani Członkowie Wspierający. Zainteresowani już teraz mogą zgłaszać swój akces w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Świnoujście.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl